Zamknij

Nowy rating Polski. Jak agencje oceniają stan polskiej gospodarki?

05.10.2020 09:10
Rating Polski S&P. Jak agencja oceniła polską gospodarkę
fot. Tim Remer/shutterstock (ilustracyjne)

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski. Zdaniem resortu finansów ocena polskiej gospodarki na poziomie „A-„ to sygnał, że „Polska radzi sobie z kryzysem”.

  • Agencja S&P Global Ratings potwierdza rating Polski na poziomie „A-”
  • Po 3,4-proc. recesji w 2020 roku agencja oczekuje mocnego odbicia wzrostu gospodarczego w Polsce w 2021 roku
  • Zdaniem resortu finansów na ocenę agencji wpływ miało m.in. wprowadzenie tarcz antykryzysowych

S&P. Rating Polski w 2020 roku. Co to oznacza?

Obok agencji Standard & Poor’s, agencje tj. Fitch i Moody’s oceniają polski potencjał inwestycyjny. Analitycy przy ocenie stanu gospodarek biorą pod uwagę stabilność systemu finansowego, efektywność polityki gospodarczej i towarzyszące jej okoliczności. W systemie ocen obligacji wyróżnia się dwa poziomy: inwestycyjny i spekulacyjny, przy czym wykorzystywane są cztery grupy ocen od AAA do D (w wyniku rozwoju rynku finansowego konieczne okazało się rozszerzenie skali oceny).

Zobacz także

Agencja S&P potwierdziła rating Polski na poziomie „A-”. Analitycy prognozują, że koronakryzys doprowadzi do skurczenia się polskiej gospodarki o 3,4 proc. na koniec 2020 roku. W przyszłym roku nastąpi jednak odbicie.

„Na finansach publicznych ciążyć będzie pokaźnych rozmiarów impuls fiskalny i związana z nim presja wydatkowa. Jednocześnie silne odbicie gospodarcze w 2021 roku wspierane przez obszerne finansowanie z UE połączone z wysiłkami na rzecz konsolidacji fiskalnej powinny utrzymać dług sektora instytucji rządowych i samorządowych nieco poniżej 60 proc. PKB. Potwierdzamy rating Polski na poziomie A-/A-2 z perspektywą stabilną" - napisano w raporcie.

Zobacz także

Odbicie w 2021 roku ma w efekcie przynieść 4,8 proc. wzrost gospodarczy. Agencja w związku z recesją wróży jednak powiększenie się deficytu w sektorze administracji rządowej i samorządowej. Ten w 2020 roku wyniesie 9,3 proc. PKB, zaś w 2021 roku zmniejszy się do poziomu 5,1 proc. PKB.

Wzrośnie też dług publiczny, który w 2020 roku wyniesie prawie 60 proc. PKB, a w 2021 roku sięgnie 62 proc. PKB. Choć wskaźniki te nie są optymistyczne, agencja zaznacza, że Polska na tle innych państw UE nie wypada najgorzej.  

Ujemna dynamika PKB, chociaż będzie znacząca dla polskiej gospodarki, która odnotowywała nieprzerwany wzrost gospodarczy przez prawie trzy dekady, będzie najmniejsza w UE 

Agencja S&P

Jak komentuje resort finansów, agencja pochwaliła Polskę za „zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego, solidną pozycję bilansu zewnętrznego, rozważnie prowadzoną politykę pieniężną ze stabilnym systemem bankowym oraz relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy”.

Zobacz także

Agencja odniosła się także do kwestii praworządności w Polsce. Jak zauważa, kwestia ta może okazać się kością niezgody przy przydzielaniu funduszy unijnych.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

RadioZET.pl/PAP