Zamknij

Komu ufają Polacy? Oto najbardziej poważane zawody

13.12.2019 20:17
Ranking najbardziej prestiżowych zawodów. CBOS
fot. Shutterstock/HQuality (ilustracyjne)

Lekarz, nauczyciel, policjant a może polityk? Oto ranking najbardziej poważanych zawodów. 

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

CBOS zapytał Polaków, jak oceniają pracę przedstawicieli poszczególnych zawodów. Efekt? Najbardziej szanujemy pracę strażaka i pielęgniarki. Kolejne miejsca w rankingu prestiżu zawodów zajęli: robotnik wykwalifikowany, górnik i profesor uniwersytetu. Najmniejszym uznaniem społecznym cieszy się działacz partii politycznej.

Zobacz także

Autorzy raportu zwracają uwagę, że na czele rankingu znalazły się zawody, które cechuje wysoka użyteczność społeczna: strażak i pielęgniarka. Przedstawiciele tych zawodów otrzymali kolejno 94 i 89 procent głosów.

Obie profesje są też związane bezpośrednio z niesieniem pomocy innym, a stosunek do nich jest równie pozytywny wśród wszystkich badanych grup, niezależnie od wieku i wykształcenia – wskazano.

Jak wynika z badania, ankietowani ze średnim wykształceniem jako społecznie poważany zawód wskazali wykwalifikowanego robotnika i górnika. Ci z wyższym wykształceniem – profesora uniwersyteckiego.

Zobacz także

W rankingu prestiżu zawodów wysokie pozycje przypadły: lekarzowi (80 procent wskazań), nauczycielowi (77 procent) i inżynierowi pracującemu w fabryce (76 procent). Zawody te cieszą się ponadprzeciętnym poważaniem wśród mieszkańców największych miast.

W raporcie podkreślono, że kolejny raz w hierarchii zawodów robotnik wykwalifikowany lokuje się wyżej niż inżynier pracujący w fabryce, a pielęgniarka wyżej niż lekarz.

Uznaniem społecznym cieszy się też rolnik, księgowy oraz informatyk. Przeciętnym poparciem cieszy się zawód dziennikarza i sędziego (około 50 procent wskazań). Po przeciwnej stronie barykady jest np. posługa księdza – średnio 36 procent wskazań.

Jak jednak wskazano w raporcie, postrzeganie pracy księdza jest najsilniej zróżnicowane społecznie pośród wszystkich uwzględnionych w sondażu profesji, a kluczowe znaczenie odgrywa tu poziom religijności. Wraz ze wzrostem poziomu religijności rośnie poważanie dla tej pracy- wskazują autorzy raportu.

Zobacz także

Zdecydowanie najmniejszym prestiżem cieszą się zawody i funkcje związane ze sprawowaniem władzy. Co trzeci badany z uznaniem wypowiada się o pracy ministra i radnego gminnego, a 27 procent – o pracy posła. Działacz partii politycznej otrzymał w sondażu 18 procent poparcia.

Zmiany wpisują się w kontynuację trendu doceniania zawodów powszechnie występujących, często opartych na pracy fizycznej, których uznanie niekoniecznie idzie w parze ze statusem społeczno-ekonomicznym

– informuje Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP