Zamknij

Rafalska: MRPiPS nie pracuje nad zmianami w programie Rodzina 500+

Olga Papiernik
05.04.2018 13:26
rafalska elżbieta
fot. Andrzej Hulimka/east news

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) nie prowadzi obecnie żadnych prac zmierzających do zmian w programie Rodzina 500+, poinformowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

"Doniesienia medialne dotyczące wydłużenia czasu wypłacania świadczenia wychowawczego '500+' (do 25 r.ż. dla uczących się) oraz zmiany wysokości progu dochodowego w przyznawaniu tego świadczenia na pierwsze dziecko są nieprawdziwe. Jednoznacznie dementuję powyższe informacje" - napisała Rafalska w oświadczeniu.

"Pragnę podkreślić, że wielokrotnie już na spotkaniach z mediami informowałam, że w moim resorcie nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadczenia wychowawczego '500+'. Obecny okres wypłacania tego świadczenia kończy się 30 września 2018 r., pieniądze na ten cel zabezpieczone są w budżecie. Jednoznacznie chcę podkreślić, że do końca trwającego okresu świadczeniowego zmian nie będzie, a w moim resorcie nie trwają obecnie żadne prace nad zmianami w programie 'Rodzina 500+'"" - dodała minister.

Program "Rodzina 500+" ruszył 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Zobacz także

ISBnews/OP