Zamknij

Radio ZET: wątpliwości w szeregach rządowych dot. fuzji PKN Orlen z PGNiG?

Redakcja
05.10.2021 10:56
Fuzja Orlenu z Lotosem pełna wątpliwości
fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER/East News

Dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski dotarł do dokumentu - pochodzącego ze sfer rządowych, z którego wynika, że PKN Orlen miał w nietransparentny sposób wybrać doradcę planowanej fuzji tych dwóch państwowych spółek. 

To pierwszy tego typu dokument, w którym pojawia się krytyka działań prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Koncern twierdzi, że dochował wszelkich procedur oraz, że nic nie wie o żadnych zastrzeżeniach. 

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza Radia ZET, dokument miał trafić na biurka kilku najważniejszych osób w państwie. Przeanalizowano w nim firmy doradcze zatrudnione przez PKN Orlen do pomocy przy przeprowadzeniu fuzji. W dokumencie jest mowa o "nietransparentnym sposobie pozyskiwania doradców"  oraz o "chaotycznych zmianach decyzji" przez PKN Orlen. 

W dokumencie przedstawiono informację o jednej z wybranych przez PKN Orlen kancelarii, która miała nie dysponować odpowiednimi kompetencjami. W związku z tym musiała zatrudnić merytorycznych podwykonawców. Można też w nim przeczytać, że PKN Orlen miał zmuszać jedną ze spółek do zawarcia umowy z jednym ze swoich doradców, mimo że spółka ta jest zobowiązana do stosowania prawa zamówień publicznych. 

PKN Orlen odpowiedział na pytania Radia ZET w tej sprawie:

Wybór doradców w ramach projektów realizowanych przez PKN ORLEN prowadzony jest w oparciu o funkcjonującą w spółce wieloetapową procedurę zakupową oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nie informujemy natomiast o szczegółach umów z naszymi kontrahentami.

PKN Orlen

"PKN ORLEN stosuje wewnętrzne procedury zakupowe, działa w ramach przepisów prawa i nigdy nie wpływa na partnerów przy podejmowaniu przez nich decyzji biznesowych. Doradcy PKN ORLEN dysponują kompetencjami niezbędnymi do prowadzenia powierzonych im zadań i procesów. Do PKN ORLEN nie wpłynęły jakiekolwiek zastrzeżenia dot. kwestii merytorycznych zatrudnianych doradców” - czytamy w komunikacie.

 

O tę sprawę dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski zapytał również Ministerstwo Aktywów Państwowych, które sprawuje nadzór nad spółkami Skarbu Państwa.

Resort odpowiedział: Odpowiedzialność za stosowanie przepisów spoczywa na organach Spółki. Warto jednak zauważyć, że nawet w przypadku braku obowiązku stosowania procedur wynikających z Prawa zamówień publicznych, spółki z udziałem Skarbu Państwa, w szczególności spółki publiczne, powszechnie stosują, jako dobrą praktykę przyjęte na użytek wewnętrzny procedury zakupowe. Procedury te określają założenia postępowania wyboru kontrahenta w sposób przejrzysty, otwarty i niedyskryminacyjny w stosunku do biorących udział w takim postępowaniu podmiotów

Rządowy plan połączenia PKN Orlen z PGNiG i Lotosem ma stworzyć firmę, która będzie mogła konkurować z europejskimi koncernami energetycznymi. Pod koniec sierpnia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że przejęcie PGNiG przez Orlen nie nastąpi prawdopodobnie w 2021 roku. Jego zdaniem ten proces potrwa do połowy 2022. Natomiast połączenie PKN Orlen z Lotosem planowane jest do końca tego roku.

 

PKN Orlen w ubiegłym roku dostał warunkową zgodę od Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Koncern z Płocka zaproponował Komisji m.in., że sprzeda 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos.

Mariusz Gierszewski