Zamknij

Gdzie najwięcej zużywa się gazu w Polsce?

21.08.2020 10:19
Rachunki za gaz 2020. Gdzie najwięcej zużywa się gazu w Polsce?
fot. goodbishop/Shutterstock (ilustracyjne)

Mazowsze przoduje w statystykach największego zużycia gazu na osobę w gospodarstwach domowych - podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Czy więcej gazu zużywa się na wsiach, czy w miastach?

Jak wskazuje PIE, średnie zużycie na osobę w posiadającym gaz gospodarstwie domowym w Polsce to 193 metrów sześciennych rocznie. Na wsi wskaźnik ten wynosi 318 m sześc., w mieście - 183 m sześc.

Największe zużycie w ciągu roku przypada na mieszkańców województwa mazowieckiego, zarówno w mieście - 261 m sześc. rocznie, jak i na wsi - 527 m sześc. rocznie. W obu kategoriach to najwyższe wyniki w kraju, mimo że pod względem zagęszczenia sieci gazowej Mazowsze jest na 5. miejscu, ex aequo z województwem dolnośląskim.

Ile Polacy zużywają gazu?

Najmniej gazu zużywają mieszkańcy obszarów wiejskich na Podkarpaciu - 130 m sześc. na osobę. Jednocześnie jednak woj. podkarpackie jest na trzecim miejscu w kraju jeśli chodzi o zagęszczenie sieci gazowej.

Zobacz także

Największe jej zagęszczenie występuje w województwie małopolskim - to 159 km na 100 km kw. powierzchni. Na drugim miejscu jest śląskie z wynikiem 143 km na 10 km kw., a na trzecim właśnie Podkarpackie - 113 km ma 100 km kw. Tylko te trzy województwa mają ten wskaźnik przekraczający 100.

Najmniejsza gęstość sieci gazowej, według wyliczeń PIE, jest w województwie podlaskim. To zaledwie 9 km na 100 km kw.

PIE przypominał dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), z których wynika, że od 2002 do 2018 liczba odbiorców gazu wśród gospodarstw wzrosła o 29 proc., w tym w miastach o 25 proc.

Zobacz także

Według analizy GUS, w ostatnich dekadach poziom wyposażenia w gaz w gospodarstwach domowych w mieście spada przez ograniczenie stosowania instalacji gazowych na wyższych kondygnacjach i w nowym budownictwie wielorodzinnym.

Według danych zawartych w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku dostęp do gazu ziemnego jest w 65 proc. gmin, a do 2022 r. wskaźnik ten ma wzrosnąć 77 proc. Na terenach, na których rozbudowa sieci gazowych jest nieuzasadniona, ma być stosowana wyspowa regazyfikacja LNG lub biometan z lokalnych biogazowni.

RadioZET.pl/PAP