Zamknij

Przyznawane rolnikom dopłaty bezpośrednie powinny być równe we wszystkich krajach UE

Olga Papiernik
13.03.2018 15:16
minister rolnictwa
fot. PAP Foto

Ministrowie rolnictwa państw bałtyckich i Polski opowiedzieli się za wyrównaniem dopłat bezpośrednich dla rolników w krajach unijnych. Podpisana została wspólna deklaracja dotycząca polityki rolnej  w UE po 2020 r.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

W Rydze odbyło się we wtorek spotkanie ministrów rolnictwa Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, na którym wypracowano wspólne stanowisko dot. WPR po 2020 r. Po spotkaniu podpisano deklarację.

Jak poinformował resort rolnictwa w komunikacie, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślił, że - dla Polski ważnym punktem w dyskusji oraz w przygotowywanych konkluzjach Rady Ministrów UE jest sprawa równych warunków konkurencji - czyli wyrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

Podczas dyskusji ministrowie zaprezentowali bardzo zbliżone stanowiska w zakresie finansowania przyszłej wspólnej polityki rolnej. Wyrazili pogląd, że nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny zapewniać odpowiednie zasoby finansowe na realizację celów traktatowych i nowych wyzwań WPR.

Ministrowie opowiedzieli się za utrzymaniem dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją. Ten instrument zapewnia istotny wkład w utrzymywanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz zwiększa zatrudnienie na tych obszarach.

Zdaniem szefów resortów rolnictwa, finansowanie w ramach II filara WPR (środki na rozwój obszarów wiejskich) powinno wspierać modernizację rolnictwa, wdrażanie nowych technologii, zwłaszcza w małych i średnich gospodarstwach oraz zwiększać rozwój i zatrudnienie na obszarach wiejskich, w formie dotacji, grantów oraz inwestycji zwrotnych.

Podkreślono rosnącą rolę badań, innowacji oraz nowych technologii w łańcuchu wartości i konieczności wzmocnienia transferu wiedzy i usług doradztwa. Rozwiązania WPR w tym zakresie powinny silniej odzwierciedlać potrzeby różnych struktur rolniczych, a także przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, np. młodych rolników, małych i średnich gospodarstw, których możliwości udziału w postępie technologicznym są znacznie mniejsze, niż większych podmiotów.

W deklaracji m.in. czytamy "WPR powinna pozostać wspólną, nowoczesną i dobrze finansowaną polityką UE, wspierającą zrównoważany rozwój rolnictwa i mającą decydujące znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej, wysokiej jakości i zróżnicowanej żywności, miejsc pracy oraz rozwoju na obszarach wiejskich".

"Wspieramy wolę Komisji osiągnięcia dalszego uproszczenia i modernizacji WPR. Uważamy, że rozwiązania tej polityki powinny być proste, zrozumiałe i przejrzyste zarówno dla jej beneficjentów, jak i innych obywateli UE (...) wskazujemy, że system jednolitej płatności obszarowej (SAPS) okazał się efektywnym i prostym programem i jest zaakceptowany przez rolników, dlatego również należy go utrzymać jako opcję na przyszłość"- napisano w deklaracji.

Ministrowie ponadto wnioskują "o sprawiedliwość i równość między państwami członkowskimi i nalegają, aby zakończyć proces pełnego wyrównania płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi", gdyż wszyscy rolnicy w UE muszą spełniać te same standardy i wymogi oraz stawić czoła tym samym wyzwaniom.

Ministrowie opowiedzieli się także za wzmocnieniem ochrony środowiska i działaniami na rzecz klimatu; aktywniejszym korzystaniem z instrumentów regulujących rynki rolne, jak również za wdrożeniem nowych i bardziej efektywnych mechanizmów zapobiegania sytuacjom kryzysowym; wzmocnieniem pozycji rolnika w stosunku do odbiorców produktów.

Przyjęta w środę deklaracja będzie omawiana podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE, które odbędzie się 19 bm. w Brukseli - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

PAP/Anna Wysoczańska/OP