Zamknij

Przez 20 lat eksport z Polski do Szwajcarii wyniósł 1,93 mld dol

Olga Papiernik
21.02.2018 13:58
firma szwajcarska
fot. East News

W ostatnich dwóch dekadach eksport z Polski do Szwajcarii wzrósł ponad dziewięciokrotnie - wynika z raportu przygotowanego przez Deloitte i Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Jak dodano, w Polsce bezpośrednie inwestycje szwajcarskie osiągnęły ok. 17,5 mld zł.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Jak czytamy w opublikowanym w środę raporcie firmy doradczej Deloitte przygotowanym razem z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą, współpraca gospodarcza między Polską i Szwajcarią rozwija się dynamicznie, zwłaszcza w sferze handlu i inwestycji.

W raporcie "Współpraca, wzrost, innowacje. 20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce" podkreślono, że Polska gospodarka od ponad 25 lat rozwija się bardzo dynamicznie, rosnąc szybciej niż gospodarki krajów Europy Zachodniej. Przeciętna dynamika PKB na osobę według parytetu siły nabywczej w Polsce wynosi 6 proc. i jest wyższa niż w Szwajcarii (2,9 proc.), a także od średniej dynamiki wzrostu krajów Unii Europejskiej (4,2 proc.).

"Istotnym atutem Polski jest duży rynek wewnętrzny, a także wykwalifikowani pracownicy" - zwrócono uwagę.

W ostatnich 20 latach eksport Polski do Szwajcarii wzrósł ponad dziewięciokrotnie (wyniósł 1,93 mld dol.), a w tym samym czasie szwajcarski eksport do Polski zwiększył się niemal trzykrotnie (do 1,44 mld dol.).

Helweci posiadają duży zasób kapitału i poszukują atrakcyjnych stóp zwrotu. Z drugiej strony zapotrzebowanie na kapitał w Polsce wynika z jego niskiej dostępności i potrzeb rozwojowych. Dwustronnej wymianie gospodarczej sprzyja też dobrze rozwinięta baza przemysłowa w obu krajach, wysoki poziom kapitału ludzkiego oraz położenie geograficzne.

Szwajcarskie inwestycje w Polsce

W raporcie czytamy, że szwajcarskie inwestycje bezpośrednie w Polsce osiągnęły ok. 17,5 mld zł (według danych z 2015 roku). Wśród gospodarek spoza Unii Europejskiej pod względem ulokowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, kraj Helwetów zajmuje drugie miejsce po USA (77,3 mld zł). Najwięcej BIZ w Polsce ulokowały Niemcy (135,9 mld zł).

W szwajcarskich firmach działających w naszym kraju pracuje ponad 35 tys. osób. Polskie oddziały tych firm coraz częściej odpowiadają też za rozwój innowacyjnych technologii oraz rozwiązań.

Szwajcarskie firmy pozytywnie oddziałują na polską gospodarkę poprzez rozwój sieci firm kooperujących, zatrudnianie oraz szkolenie specjalistów i menedżerów, a także dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych - przekonuje prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej Marek Szymański.

Szwajcarskie przedsiębiorstwa ulokowane w Polsce działają przede wszystkim w gałęziach takich jak: farmacja, telekomunikacja czy energetyka. Helweckie firmy upatrują też swojej szansy w rozwijającej się w Polsce biomedycynie. Współpracują one też z polskimi ośrodkami medycznymi i naukowymi, m.in. w ramach coraz powszechniejszych partnerstw publiczno-prywatnych.

W raporcie czytamy, że choć poziom nakładów na badania i rozwój w relacji do PKB w Polsce nadal jest niższy od wartości charakteryzujących najbardziej innowacyjne gospodarki świata, to nasz kraj ma znaczny potencjał innowacyjny.

Polska ma duże rezerwy do podnoszenia innowacyjności i produktywności, między innymi poprzez zwiększanie natężenia konkurencji czy poprawę jakości szkolnictwa, w tym szczególnie zawodowego i edukacji wyższej. Skutecznym sposobem na wzrost innowacyjności może być także przyciąganie zagranicznych inwestycji i wdrażanie gotowych rozwiązań technologicznych czy biznesowych, które będą wspierać organiczny rozwój lokalnych firm - oceniła Julia Patorska z Deloitte.

Szwajcaria wylicza zalety i wady Polsce

Szwajcarscy inwestorzy jako główne zalety Polski wymieniają m.in. duży, chłonny rynek wewnętrzny, położenie geograficzne i dobrą infrastrukturę, co pozwala na znalezienie rynku zbytu nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Minusem - są najczęściej trudności z rekrutacją pracowników, zwłaszcza produkcyjnych. Helweci narzekają też na powolność procesu administracyjnego oraz na plany zagospodarowania przestrzennego, które różnią się w zależności od lokalizacji.

Raport wskazał, że szwajcarskie firmy w Polsce zaczynają poszukiwać bardziej zaawansowanych procesów tworzących wartość dodaną, opartych na wiedzy, które mogłyby zostać przenoszone do Polski.

- Powodem są bardzo dobrze wykształceni pracownicy, często z doświadczeniem zagranicznym. Z naszego badania wynika, że szwajcarscy inwestorzy cenią w Polakach etos pracy, pracowitość, zaangażowanie i umiejętność identyfikacji z celami firmy. Choć koszty pracy w Polsce rosną, inwestorzy nadal znajdują tu połączenie dobrej ceny z jakością i z terminowością. Podkreślają również otwartość polskich konsumentów na innowacje produktowe - wyjaśnia Patorska.

PAP/Michał Boroń/OP