Zamknij

Jak będzie wyglądać czwarta rewolucja przemysłowa w Polsce

Olga Papiernik
21.02.2018 14:31
Jadwiga Emilewicz
fot. Andrzej Hulimka/East News

Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej. Jakie będą jej skutki, dlaczego powinniśmy się w nią włączyć, w jaki sposób polski przemysł może wykorzystać zachodzące zmiany? To główne tematy dyskusji podczas konferencji "Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0" zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Konferencja była jednym z wielu wydarzeń towarzyszących European Industry Week - cyklu spotkań w całej Europie poświęconych rozwojowi przemysłu.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

- Czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem, a Polska jako duży kraj ze znaczącym udziałem przemysłu chce aktywnie w niej uczestniczyć. Mamy ku temu ogromny potencjał. Jako rząd będziemy aktywnie wspierać naszych przedsiębiorców, byśmy mogli wspólnie stać się liderami tej rewolucji - zapowiedziała minister Jadwiga Emilewicz. Podczas konferencji zaprezentowano projekt Platformy Przemysłu Przyszłości, która ma pełnić rolę integratora i przyśpieszyć transformację polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. W efekcie skupionych wokół Platformy działań będzie rosnąć zdolność polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji.

Zobacz także

Ekosystem Platformy Przemysłu Przyszłości

W nowoczesnym przemyśle przewagę konkurencyjną budują te jednostki, które ze sobą efektywnie współpracują. W tym celu firmy łączy się w ekosystemie biznesowym wzorowanym na naturalnych sieciach. Wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na globalnym rynku. Siła firm w sieci rośnie wraz ze wzrostem liczby jej uczestników. Głównym celem Platformy będzie stworzenie na polskim rynku przemysłowym usieciowanego ekosystemu biznesowego. Przemysł przyszłości będzie zorientowany zarówno na organizację produkcji, jak i współdziałanie i współtworzenie. Dlatego też, wyzwaniem jest zapewnienie instrumentów stymulujących wzajemne interakcje, które zaowocują optymalizacją zasobów, zdolnością do realizacji bardziej skomplikowanych projektów, czy też wyraźnie większą rentownością działań firm.

Sieciowe działania

W przeprowadzeniu zmian w przedsiębiorstwach będą pomagać regionalne inicjatywy - Centra Kompetencji - oferując wypracowane instrumenty wsparcia. Docelowo staną się one partnerami Platformy w realizacji określonych usług na rynku, takich jak warsztaty demonstracyjne i szkolenia. Centra będą oparte o istniejącą infrastrukturę i dostosowane do potrzeb lokalnego rynku w zakresie transformacji cyfrowej. W ten sposób rozwijać się będzie popyt rynku na rozwiązania przemysłu przyszłości.

Inkubatory Przemysłu 4.0

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z trzema politechnikami: Śląską, Warszawską i Poznańską przygotowało pilotażowy projekt przygotowujący kadry dla Centrów Kompetencji i Platformy Przemysłu Przyszłości. Dzięki pilotażowi zostały opracowane narzędzia oceny dojrzałości przedsiębiorstw, które będą wspomagać proces ich transformacji. Pilotaż przygotował również uczestników do podjęcia działalności propagowania nowych rozwiązań na rynku.

- Warto podkreślić, że transformacja polskiego przemysłu, w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw leży w interesie nas wszystkich. Począwszy od samych przedsiębiorstw, poprzez dostawców rozwiązań, po instytucje państwowe, którym zależy na utrzymania stabilnego wzrostu gospodarczego i dobrze płatnych miejsc prac - podsumowała minister Emilewicz.

PAP/OP