Zamknij

Przekręty finansowe? Niemal połowie Polaków to nie przeszkadza

06.08.2021 12:44
Polacy usprawiedliwiaja przekręty finansowe
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Nawet 45 proc. Polaków akceptuje zachowania, które uchodzą za nieetyczne. Z badania wynika, że praca bez umowy, płatności pod stołem i unikanie podatków są u nas na porządku dziennym.

Podatki są bolączką pracowników i pracodawców, którzy nie chcą wojny ze skarbówką. Z badań wynika jednak, że nie Polacy nie tylko sprawnie unikają opodatkowania, ale i jawnie przyznają, że takie działania im nie przeszkadzają.

Związek Przedsiębiorców Finansowych w badaniu „Moralność finansowa Polaków w czasie pandemii” wykazał, że dla prawie połowy ankietowanych Polaków przekręty finansowe nie są działaniami nie do zaakceptowania.

Polacy odporni na przekręty finansowe 

Praca bez umowy, płatności gotówkowe pod stołem, ucieczka od VAT, kreatywne optymalizacje finansowe. Wykroczenia, a nawet przestępstwa skarbowe w oczach 45 proc. Polaków to zachowania, które można usprawiedliwić. Polacy najczęściej akceptują pracę na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji, oraz płatność gotówką bez rachunku, aby uciec przed VAT.

Badania wskazują na utrzymującą się dużą skłonność Polaków do nadużyć w obszarze finansów. Po tym jak na fali pandemii w zeszłym roku  wartość Indeksu Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych wzrosła znacząco z 41 do ponad 46 proc., w tym roku nieco obniżyła się do poziomu 45,3 proc. Mec. Marcin Czugan, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych cytowany w raporcie tłumaczy, że spadek ten mógł być podyktowany faktem, że sytuacja finansowa Polaków poprawiła się od czasu pierwszego lockdownu.

- Im szybciej zdamy sobie sprawę, że gospodarka to sieć naczyń połączonych i jej prawidłowe funkcjonowanie poprawia sytuację całego społeczeństwa, tym lepiej dla nas. Wciąż jednak niepokoją usprawiedliwienia konkretnych zachowań stanowiących odstępstwa od przyjętego kanonu – podsumował ekspert.

Z największym społecznym przyzwoleniem spotyka się praca na czarno, bez umowy. Wówczas pracownik może i zarabia nieco więcej, gdyż firma nie odprowadza podatków, ale za to nie chroni go Kodeks Pracy i nie ma gwarancji, że jego przyszła emerytura zapewni mu godny byt po osiągnięciu wieku emerytalnego. Akceptację dla tego typu nadużycia wyraża ponad 63 proc. Polaków.

Prawie trzy piąte badanych jest skłonnych usprawiedliwić płacenie gotówką bez rachunku, aby uniknąć VAT. To nieco więcej niż przed rokiem, gdy pogląd taki wyrażało 54 proc. uczestników badania. Natomiast 55 proc. respondentów uważa, że można zaakceptować przepisywanie majątku na rodzinę, aby uciec przed wierzycielami.

Moralność finansowa Polaków
fot.

Z badań wynika, że osoby starsze, szczególnie w wieku emerytalnym, znacznie rzadziej są skłonne usprawiedliwiać konsumenckie nadużycia niż osoby młodsze. Wyższy poziom moralności finansowej niezmiennie przejawiają też kobiety.

RadioZET.pl/PAP/ZPF