Zamknij

W 2017 roku wynagrodzenia były wyższe niż rok wcześniej

Olga Papiernik
15.06.2018 11:27
pieniadze w  portfelu
fot. east news

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 5,4% r/r i wyniosło w ub.r. 4271,51 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikując wstępne szacunki. Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej wzrosła o 2,8% r/r do 15,7 mln osób w 2017 r.

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4271,51 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2016 r. o 5,4% Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach "Przetwórstwo przemysłowe" i „Handel; naprawa pojazdów samochodowych " po 7,1% a najmniejszy w sekcjach „Pozostała działalność usługowa" o 1,7% i „Edukacja" o 2,0%" - czytamy w komunikacie.

W 2017 r. płaca minimalna brutto została ustalona na 2000 zł. W porównaniu do 2016 r. wzrosła o 8,1% (150 zł). Minimalne wynagrodzenie stanowiło 47,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osiągniętego w gospodarce narodowej w 2017 r., podano także.

Zobacz także

Według GUS, liczba osób w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób i w jednostkach budżetowych niezależnie od liczby pracujących, pobierających w grudniu 2017 r. wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia, wynosiła 492,5 tys. osób i była wyższa niż przed rokiem o 18,3 tys. osób tj. o 3,9%.

"Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej ukształtowała się na poziomie 15,7 mln osób, oznacza to wzrost o 2,8 % w stosunku do 2016 r." - czytamy także.

Najwyższy wzrost zanotowano w sekcjach "Administrowanie i działalność wspierająca" o 7,8% i "Transport i gospodarka magazynowa" o 6,2%. Od 2011 r. zmniejsza się liczba osób pracujących w sekcjach "Górnictwo i wydobywanie" oraz "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę".

"Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2017 r. wyniosła 10,3 tys. osób co oznacza wzrost o 2,0% w stosunku do ubiegłego roku" - czytamy także.

ISBnews/OP