Zamknij

Przeciętne wynagrodzenie według GUS to ponad 4,9 tys. zł brutto

31.12.2019 14:39
Przeciętne wynagrodzenie 2019 brutto. GUS podał dane za trzy kwartały
fot. whitelook/Shutterstock (ilustracyjne)

O 7,3 procent wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej. Dane GUS dotyczą okresu trzech kwartałów 2019 roku w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Wyniosło 4907,95 zł.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Jak podał GUS, liczba pracujących według stanu na 30 września 2019 roku wyniosła 9 mln 650,6 tys. osób. Było to o 2,1 proc. wyżej niż przed rokiem. W porównaniu z 2018 rokiem udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się o 0,5 punkty procentowe i ukształtował się na poziomie 68,4 proc.

Wedle danych GUS najwięcej pracujących zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 2 mln 459,5 tys. osób.

Zobacz także

Natomiast najmniej liczebną sekcją było rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 84,1 tys. pracujących.

Mniejsze zatrudnienie w rolnictwie 

W porównaniu do trzech pierwszy kwartałów ubiegłego roku spośród wybranych sekcji gospodarki narodowej w trzech odnotowano spadek liczby pracujących. Były to sekcje: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – spadek o 2,9 proc.; administrowanie i działalność wspierająca - spadek o 2,9 proc. oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa – spadek o 0,8 proc.

Spośród pozostałych analizowanych sekcji największy wzrost liczby pracujących miał miejsce w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wzrost o 6,7 proc.

GUS ogłosił, że największy udział pracujących w sektorze prywatnym odnotowano w sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych. W tej sekcji pracujący w sektorze prywatnym, podobnie jak rok wcześniej, stanowili 99,8 proc.

Zobacz także

Ile wyniosła przeciętna pensja?

Przeciętne zatrudnienie w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosło 9 mln 182,1 tys. osób i było o 2,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Najwięcej, bo 2394,0 tys. osób pracowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe - podał urząd.

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2019 roku wyniosło 4907,95 zł. Było o 7,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Podobnie jak wcześniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe w sektorze publicznym, gdzie wyniosło 5409,24 zł. Względem analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosło ono o 8,3 proc. W tym czasie nieco niższy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto miał miejsce w sektorze prywatnym – o 7,0 proc. W analizowanym okresie osiągnęło ono wartość 4717,93 zł." - podsumował GUS w komunikacie.

W stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w I–III kwartale było w sektorze publicznym wyższe niż średnio w całej gospodarce narodowej o 10,2 proc., natomiast w sektorze prywatnym niższe o 3,9 proc.

W analizowanym okresie miał miejsce wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 6,8 proc., a w jednostkach sfery budżetowej – o 7,0 proc. Najwyższe uzyskano w jednostkach związanych z sekcją informacja i komunikacja – 8783,12 zł, najniższe - w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, gdzie wyniosło 3740,62 zł - dodał urząd.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP