Zamknij

Program Ochrony Powietrza uchwalony. Zakaz rozpalania grilla

10.09.2020 17:05
grill
fot. Shutterstock

Program Ochrony Powietrza wprowadza na Mazowszu drastyczne restrykcje. Przepisy, które będę regulować działania gmin do 2026 roku przewidują między innymi zakaz używania kominków, rozpalania ognisk i grilli, a także korzystania ze spalinowych pił i kosiarek. Kary mają wynosić do 5000 zł.

Program Ochrony Powietrza (POP) to uchwalony przez radnych województwa mazowieckiego zestaw przepisów mających poprawić jakość powietrza w regionie. Nakłada on na samorządy oraz mieszkańców nowe obowiązki, a także wprowadza daleko idące regulacje dotyczące niedozwolonego zachowania w dni smogowe.

W czasie, gdy normy czystości powietrza nie będą spełnione, mieszkańcy woj., mazowieckiego nie będą mogli palić w kominku, rozpalać ognisk i grilli, używać dmuchaw do liści oraz spalinowych pił i kosiarek. Przepisy POP przewidują dotkliwe kary dla osób, które nie będą przestrzegać wytycznych: mogą otrzymać mandat w wysokości do 500 zł lub grzywnę do 5000 zł.

Program Ochrony Powietrza na Mazowszu. Drastyczne środki walki ze smogiem

Celem POP jest poprawa warunków życia mieszkańców Mazowsza. Program, który ma funkcjonować do 2026 roku, ma doprowadzić do ograniczenia pyłu PM10 o 44%, PM2,5 o 57%, benzo(a)pirenu o 69% oraz ditlenku azotu o 27%.

Co roku ok. 6 tys. mieszkańców Mazowsza umiera z powodu złej jakości powietrza. Ponad pół miliona wizyt u specjalistów, 12 tys. nowych przypadków hospitalizacji, 14 mln utraconych dni pracy, to tylko niektóre konsekwencje chorób wywołanych przez smog. Łączna wartość kosztów zdrowotnych dla Mazowsza to aż 35 mld zł. Przyjęcie nowego programu ochrony powietrza, który w sposób efektywny wpływałby na poprawę jakości powietrza, jest więc koniecznością.

Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego

Program Ochrony Powietrza dotyczy całego województwa mazowieckiego: aglomeracji warszawskiej, Płocka, Radomia oraz strefy mazowieckiej. Gminy zostały zobligowane przepisami do aktywnego minimalizowania źródeł zanieczyszczenia powietrza na swoim terenie.

Oznacza to między innymi obowiązkową inwentaryzację kotłów grzewczych, która ma zostać przeprowadzona do 31 grudnia 2021 roku. POP nakłada ponadto na gminy obowiązek wymieniania określonej liczby nieekologicznych modeli każdego roku, nasadzanie zieleni, czyszczenia ulic na mokro oraz prowadzenia akcji edukacyjnych.

Zobacz także

W dniach smogowych, gdy stężenie zanieczyszczeń będzie wysokie, gminy będą też musiały spryskiwać pryzmy materiałów sypkich, by w ten sposób zapobiec pyleniu. Równocześnie zapisano, że w przypadku alarmów smogowych należy zapewnić darmową komunikację publiczną kierowcom samochodów.

Warszawa została zobligowana do wprowadzenia przed 2026 roku stref ograniczonego transportu.

Program Ochrony Powietrza na Mazowszu. Obowiązki i zakazy dla mieszkańców

Nowe regulacje wprowadzają także – pod groźbą dotkliwych kar – zasady dla mieszkańców Mazowsza.

W nowym programie dla mieszkańców regionu kluczowy jest przyjęty razem z nim Plan Działań Krótkoterminowych. To dzięki niemu mieszkańcy będą informowani o ryzykach wystąpienia przekroczeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o tym jak się należy zachować w takich sytuacjach.

Mirosław Augustyniak, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w sejmiku województwa mazowieckiego

Zasady, do których przyjdzie się w takich przypadkach stosować mieszkańcom, są surowe. Oprócz zakazu palenia w kominkach (chyba, że jest to jedyny sposób ogrzewania domu) w dni smogowe nie będzie można także rozpalać ognisk i grilli, korzystać z dmuchaw do liści, spalinowych pił oraz używających takiego napędu kosiarek.

Kierowcy muszą się liczyć także z wzmocnionymi kontrolami policyjnymi: funkcjonariusze mają sprawdzać między innymi, czy filtr PDF nie został wycięty.

Zobacz także

Użytkownicy instalacji naruszających przepisy Programu Ochrony Powietrza lub spalających odpady mogą zostać ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli to przestępstwo zagrożone karą aresztu.

Groźba finansowego dyscyplinowania ciąży także nad gminami. Jeśli nie będą wypełniać obowiązków wskazanych w POP, wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł nałożyć karę w wysokości od 50 000 do 500 000 zł.

Zagłosuj

Jak oceniacie Program Ochrony Powietrza?

Liczba głosów:

RadioZET.pl/Money.pl/Portal Samorządowy