Zamknij

Na tę firmę pożyczkową lepiej uważać! Bez wiedzy klientów wypłaca kolejne pożyczki

Olga Papiernik
08.06.2018 11:30
polskie 200 zł
fot. east news

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymuje wiele skarg i zapytań w sprawie Profi Credit Polska. Z informacji od konsumentów wynika, że pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające pożyczoną kwotę oraz bez wiedzy konsumentów wypłacał kolejne pożyczki. Prezes UOKiK zawiadomił prokuraturę i Komisję Nadzoru Finansowego.

Kwota pożyczki 1000 zł, koszt ubezpieczenia - 1622 zł, opłata przygotowawcza - 250 zł i odsetki - tyle do zapłaty miał jeden z klientów Profi Credit Polska. Na tę firmę pożyczkową wpływa wiele skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wątpliwości UOKiK budzi opłata za ubezpieczenie - wyższa niż kwota pożyczki. Tak duża stawka może być sprzeczna z dobrymi obyczajami. Urząd postawił zarzuty Profi Credit Polska. Prowadzi także postępowania wyjaśniające w sprawie ubezpieczycieli, którzy wyliczali składki: Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group oraz Generali Życie TU.

Jak działa Profi Credit Polska

Profi Credit Polska doliczał do pożyczki ubezpieczenie na wypadek śmierci, które przekraczało wartość pożyczonych pieniędzy. Np. pożyczka - 1500 zł, ubezpieczenie - 2429 zł. Znaczna część składki pobieranej z tytułu ubezpieczenia była przekazywana Profi Credit Polska jako wynagrodzenie za obsługę polisy. Co więcej, wraz ze spłatą długu, mogła maleć suma ubezpieczenia. Ponadto, w umowie znalazło się postanowienie, zgodnie z którym Profi Credit Polska wypłacał konsumentom kolejne pożyczki, mimo że nie wnioskowali o nie, i naliczał od nich ponownie opłatę za ubezpieczenie na życie. Nie badał, czy są w stanie spłacać raty. - Konsumenci byli zaskoczeni swoimi długami i wezwaniami do zapłaty. Spółka poinformowała, że zaprzestała działań przewidujących kolejne wypłaty oraz opłacenie ubezpieczeń na życie. Mimo to, wiele umów nadal obowiązuje - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Działania UOKiK

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko Profi Credit Polska. Zarzuty dotyczą:

- zbyt wysokich opłat za ubezpieczenie, które mogą naruszać dobre obyczaje;
- wypłaty kolejnych pożyczek bez wiedzy konsumentów i bez oceny zdolności do jej spłaty;
- żądania zapłaty całości składki ubezpieczeniowej oraz odsetek w maksymalnej wysokości zamiast niższych ustalonych w umowie, gdy umowa została rozwiązana przez to, że klient nie płacił rat;
- opłat windykacyjnych bez ustalenia zasad ich stosowania, co mogło znacznie zwiększyć kwotę do zapłaty.

W sprawie Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group oraz Generali Życie TU toczą się postępowania wyjaśniające. Urząd chce ustalić zasady wyliczania składek ubezpieczenia na życie. O działaniach Profi Credit Polska i ubezpieczycieli zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego i Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej, która prowadzi w tej sprawie śledztwo.

Ponadto, w postępowaniu wyjaśniającym urząd analizuje wzorce umów Profi Credit Polska pod kątem przestrzegania ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim.

W przeszłości UOKiK wydawał decyzje dotyczące Profi Credit: 2008 r., 2013 r., 2013 r., 2015 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje pytanie prejudycjalne w sprawie Profi Credit Polska, które skierował Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (sygn. akt w TSUE: C-176-17). Dotyczy ono kredytu konsumenckiego i weksla.

Pomoc dla konsumentów

W przypadku problemów z pożyczkodawcą, warto złożyć reklamację. Jeżeli zostanie odrzucona, polecamy kontakt z Rzecznikiem Finansowym.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Dodatkowe informacje dla konsumentów

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 - infolinia konsumencka, płatna wg stawek operatora
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Oddziały Federacji Konsumentów
Rzecznicy konsumentów w Twoim mieście lub powiecie.

Profi Credit Polska: tezy UOKiK są nieprawdziwe 

Tezy przedstawione w piątkowym komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są nieprawdziwe, wszystkie koszty związane z produktem finansowym były prezentowane w czytelnych tabelach są czytelne - informuje w stanowisku przesłanym PAP spółka Profi Credit Polska.

"Profi Credit Polska S.A. zaprzecza nieprawdziwym tezom przedstawionym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka już od 2015 roku wyjaśnia wszelkie wątpliwości dot. przedmiotowej sprawy i odpowiada na pytania nadesłane z UOKiK w sposób wyczerpujący. Do dnia dzisiejszego Spółka nie otrzymała żadnej decyzji Prezesa UOKiK, w której ustosunkowałby się On do naszego stanowiska" - napisano w oświadczeniu.

Zapewniono, że spółka prezentowała klientom za pomocą czytelnych tabel, zamieszczonych na pierwszej stronie umowy pożyczki, wszystkie koszty związane z oferowanym produktem finansowym, w tym koszt ubezpieczenia oraz koszt kolejnych wypłat.

"Klient posiadał pełną wiedzę o kolejnej wypłacie - nabywał ją składając wniosek o pożyczkę uwzględniającą tą wypłatę i akceptując warunki umowy. Dodatkowo o kolejnej wypłacie był informowany indywidualnie za pomocą listu poleconego i miał możliwość zrezygnowania z niej" - czytamy.

"W złożonych wyjaśnieniach Spółka informowała już Prezesa UOKiK, iż kolejne wypłaty pożyczki były oferowane jedynie klientom o najwyższej zdolności kredytowej. Spółka dokonywała oceny zdolności kredytowej klienta co najmniej dwukrotnie: przed zawarciem umowy pożyczki oraz przed każdorazową kolejną wypłatą środków. Należy podkreślić, iż Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania środków pozyskanych przez klienta z tytułu kolejnych wypłat była o ponad połowę niższa, aniżeli w przypadku pierwotnej pożyczki. Zostało to wykazane w przesłanej do UOKiK przykładowej dokumentacji pożyczkowej" - napisano.

Zdaniem firmy w związku z tym twierdzenia Prezesa UOKiK o braku stosowania procedur weryfikacji zdolności kredytowej są także absolutnie nieprawdziwe.

"Nawiązując do powołanego w komunikacie Prezesa UOKiK postępowania prowadzonego przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie C-176-17, Spółka podkreśla, że postępowanie to nie dotyczy działalności Profi Credit Polska S.A., a obejmuje ocenę zgodności z prawem Unii Europejskiej polskich regulacji prawnych dotyczących dochodzenia roszczeń wekslowych" - wyjaśniono.

- Konsumenci byli zaskoczeni swoimi długami i wezwaniami do zapłaty. Spółka poinformowała, że zaprzestała działań przewidujących kolejne wypłaty oraz opłacenie ubezpieczeń na życie. Mimo to, wiele umów nadal obowiązuje - mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Urząd analizuje ponadto wzorce umów Profi Credit Polska pod kątem przestrzegania ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim. UOKiK zaznaczył, że w przeszłości UOKiK wydawał wobec spółki decyzje w 2008 r., 2013 r., 2013 r., 2015 r. Urząd poinformował ponadto, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje tzw. pytanie prejudycjalne w sprawie Profi Credit Polska, które skierował Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (sygn. akt w TSUE: C-176-17). Dotyczy ono kredytu konsumenckiego i weksla.

PAP/OP/Marcin Musiał