Zamknij

Produkcja przemysłowa wzrasta od siedmiu lat

Olga Papiernik
19.03.2018 11:08
produkcja stali
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

Produkcja przemysłowa w lutym 2018 r. wzrosła o 7,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,2 proc. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem GUS wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lutym, w skali roku, obserwuje się od siedmiu lat.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji w lutym rdr o 7,9 proc., zaś w ujęciu miesięcznym spadku o 1,4 proc.

"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 7,4 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,2 proc.) i o 2,2 proc. niższa w porównaniu ze styczniem br." - napisano w komunikacie urzędu statystycznego.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br. Natomiast w okresie styczeń - luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,2 proc.

"Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lutym, w skali roku, obserwuje się od siedmiu lat. Udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano wzrost wyniósł 83,2 proc." - zaznaczył GUS.

Zgodnie z danymi GUS w stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji maszyn i urządzeń  o 20,5 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej  o 17 proc., wyrobów z metali o 15,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych  o 13,4 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny  o 12 proc., papieru i wyrobów z papieru  o 11 proc., urządzeń elektrycznych  o 10,8 proc., mebli o 10 proc.

"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych  o 12,8 proc., pozostałego sprzętu transportowego  o 7,2 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego oraz w produkcji odzieży - po 2,9 proc." - dodano.

GUS: produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lutym o 31,4 proc. rdr

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lutym o 31,4 proc. rdr - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Według GUS wzrost produkcji budowlano-montażowej rdr w lutym odnotowano po trzech latach spadków.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w tzw. konsensusie rynkowym wzrostu produkcji budowlano-montażowej o 27,2 proc.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lutym br. wyższa zarówno w porównaniu z lutym ub. roku - o 31,4 proc. (przed rokiem notowano spadek o 5,3 proc.), jak i styczniem br.  o 3,3 proc." - podał GUS w komunikacie.

"Po trzech latach spadku, w lutym br. odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku" - zaznaczył GUS.

W okresie styczeń - luty br. produkcja budowlano-montażowa była o 32,3 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 1,6 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 31,2 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1 proc. niższym w porównaniu ze styczniem br.

"W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 65 proc., w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 31,2 proc., a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 12,1 proc." - czytamy w komunikacie.

"Po dwóch latach spadku, w lutym br., we wszystkich działach budownictwa odnotowano wzrost produkcji w skali roku" - dodano.

W porównaniu ze styczniem br. wzrost produkcji wystąpił w jednostkach realizujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 19 proc. oraz w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 6,7 proc. Spadek nastąpił natomiast w firmach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 9,3 proc.

Jednocześnie GUS poinformował, że ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym 2018 r. były o 0,1 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. "Ceny w budownictwie w lutym 2018 r. w skali roku wzrosły we wszystkich rodzajach działalności" - zaznaczył urząd statystyczny.

Wzrosły ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,1 proc.). Zanotowano natomiast spadek cen robót budowlanych specjalistycznych (o 0,1 proc.). W porównaniu z lutym ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 1,6 proc. Podniesiono ceny budowy budynków (o 1,9 proc.), robót budowlanych specjalistycznych (o 1,6 proc.), oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1,4 proc.).

PAP/Marcin Musiał/OP