Zamknij

Prezes Marek Dietl o planach Giełdy Papierów Wartościowych

Olga Papiernik
04.12.2017 09:52
Prezes Marek Dietl o planach Giełdy Papierów Wartościowych
fot. East News

Jest to dobry moment do interesowania się Polską - mówi prezes GPW. Mamy bardzo dobrą makroekonomię, wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, niewysoką dodatnią inflację.

GPW pracuje nad uruchomieniem giełdowego rynku produktów rolnych

Trwają prace nad uruchomieniem giełdowego rynku produktów rolnych, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl.

- Jesteśmy w grupie roboczej Min. Rolnictwa dotyczącej utworzenia w Polsce elektronicznej platformy żywnościowej, na której będą obracane wybrane towary rolne. - powiedział ISBnews Dietl.

W połowie roku GPW podawała, że w pierwszej kolejności możliwe jest wprowadzenie instrumentów opartych o ceny pszenicy zwyczajnej.

GPW chce systematycznie prezentować elementy aktualizacji strategii w I półroczu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie chce w I półroczu przyszłego roku systematycznie prezentować elementy aktualizacji strategii rozwoju do roku 2020 w zakresie technologii, umiędzynarodowienia działalności i nowych rynków dla kluczowych kompetencji giełdy, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl.

- Obecna strategia GPW została przygotowana na lata 2014-2020 i w większości punktów jest realizowana. Jest to dobra strategia i dobra podstawa do tego, aby giełda działała. Strategia przewiduje dołączenie, obok podstawowych jej pięciu elementów (jak szczególnie obrót akcjami, obligacjami, czy rynku towarowego), nowych rynków. W aktualizacji strategii chcemy się przymierzyć właśnie do otwierania nowych obszarów. - powiedział ISBnews Dietl.

Jak wskazał, plan prac nad aktualizacją strategii przewiduje uruchomienie projektu na przełomie stycznia i lutego 2018 r., a potem - stopniowe, przy okazji kolejnych spotkań z inwestorami, przedstawianie kolejnych elementów tej aktualizacji.

- Chcemy zakończyć proces do czasu zwyczajnego walnego zgromadzenia, które prawdopodobnie odbędzie się w czerwcu 2018 r. - zaznaczył prezes GPW.

Oprócz działań GPW, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF) planują opracowanie strategii dla polskiego rynku kapitałowego.

- Chcemy być aktywnym uczestnikiem tych prac i mamy nadzieję, że nasze pomysły zyskają przychylność zarówno doradców EBOR, jak i MF. - powiedział Dietl.

Jako wektory aktualizacji strategii wymienił: technologie, umiędzynaradawianie działalności i rozwój kluczowych kompetencji.

- Technologie uważamy za najważniejsze wyzwanie. Chodzi o to żeby nie być tylko importerem technologii z zewnątrz. W tym osiągnęliśmy niemal doskonałość i bardzo dobrze wprowadzamy czyjeś rozwiązania we współpracy z firmami wdrożeniowymi. Chcielibyśmy pogłębiać nasz łańcuch wartości i tworzyć własne technologie, bądź na nasze potrzeby rozbudowywać już istniejące. Nie zdecydowaliśmy jeszcze w jakim modelu będziemy je rozwijać - czy to będą zamknięte innowacje (realizowane wewnątrz naszej organizacji), czy otwarte, czyli w drodze zaproszenia partnerów zewnętrznych. - powiedział prezes.

Według jego słów, umiędzynarodowienie działalności GPW to jest długofalowy projekt, ale w jego ocenie GPW ma wiele produktów czy rozwiązań, które mogłaby w partnerstwie z innymi podmiotami wdrażać na innych rynkach.

W kwestii nowych rynków dla rozwiązań w ramach kluczowej kompetencji giełdy czyli łączenia podaży z popytem Dietl przewiduje - szereg zastosowań dla know how i rozwiązań technologicznych GPW dla inicjatyw zasygnalizowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, jak np. gospodarka w obiegu zamkniętym, czy też w strategiach poszczególnych resortów.

GPW widzi szanse wzrostu w projektach umiędzynaradawania swojego biznesu

W ramach umiędzynaradawiania biznesu GPW w Warszawie widzi szanse wzrostu m.in. w segmencie posttransakcyjnym w regionie Europy Środkowej, czy organizację obrotu zielonymi certyfikatami na rynkach azjatyckich, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl.

- W regionie Europy Środkowej widzimy potencjał do umacniania pozycji, szczególnie w segmencie posttransakcyjnym. Nasze ambicje sięgają Azji, gdzie dzieje się dużo w zakresie polityki ekologicznej, którą moglibyśmy wspierać, czyli np. organizować obrót zielonymi certyfikatami w Azji. - powiedział ISBnews Dietl.

GPW mogłaby odegrać rolę w finansowaniu programu modernizacji sił zbrojnych

- Rynek finansowy, organizowany przez GPW, mógłby pomóc w finansowaniu modernizacji sił zbrojnych, np. poprzez emisje obligacji firmy leasingowej, która finansowałaby zakup sprzętu. To mogłaby być obligacja z wysokim ratingiem. Obecnie nie ma decyzji w tym zakresie. - powiedział  ISBnews Dietl.

Awans Polski do grona rynków rozwiniętych to ogromna szansa

GPW ocenia, że awans Polski do grona rynków rozwiniętych to ogromna szansa na przyciągnięcie nowego kapitału na warszawską giełdę, ale istotną rolę w przyciągnięciu globalnych funduszy nad Wisłę mają również do odegrania same spółki oraz domy maklerskie, uważa prezes GPW Marek Dietl. Podkreśla również konieczność wysokiego poziomu etyki wśród menedżerów spółek giełdowych.

- Spotykam się z funduszami, które chcą śledzić i odwzorowywać portfel FTSE Russell, do którego wejdziemy we wrześniu 2018 r. Mamy do wykonania sporo pracy, aby przyciągnąć na GPW największych inwestorów. To szansa dla brokerów na nowe otwarcie. Kluczowym wysiłkiem będzie wypracowywanie relacji z bankami inwestycyjnymi z USA. - powiedział ISBnews Dietl.

W jego ocenie, rynek akcji GPW i spółki potrzebują menedżerów, którzy będą tak prowadzić firmy aby one stabilnie rosły, a jednocześnie aby charakteryzowali się oni wysokimi standardami moralnymi i przestrzegali zasad etycznych.

- To zapewnia bezpieczeństwo obrotu. Żeby przyciągnąć emitentów potrzebujemy dostępu do inwestorów, żeby emitenci mogli otrzymać rynkową wycenę. Tu z pomocą przychodzi nam podniesienie przez FTSE Russel statusu polskiego rynku kapitałowego z grona krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych. Wielu inwestorów, z którymi mamy do czynienia, zamierza kierować się tym indeksem w decyzjach inwestycyjnych. Wielu inwestorów, którzy dotąd byli nieobecni w Polsce, szczególnie pasywni inwestorzy indeksowi, chcą idealnie odwzorowywać propozycję FTSE Russel i od września przyszłego roku będą tutaj napływać ich pieniądze. - przewiduje prezes GPW.

Wskazał ponadto, że oprócz tego jest szereg innych inwestorów, którzy - nie interesują się programowo - rynkami rozwijającymi się, a teraz patrzą z zaciekawieniem na Polskę.

- Mamy bardzo dobrą makroekonomię, wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, niewysoką dodatnią inflację. W połączeniu z tym, że FTSE Russel wysoko ocenia infrastrukturę i instytucje naszego ryku kapitałowego, jest to dobry moment do interesowania się Polską. My możemy tylko zaoferować wysokiej jakości platformę obrotu. Natomiast główną rolę powinni odegrać emitenci oraz firmy maklerskie, by do siebie zachęcić. - podsumował Dietl.

Międzynar. ubezpieczyciele mogliby być zobligowani do wejścia na giełdę

GPW uważa, że międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe z działalnością w Polsce, podobnie jak to jest w przypadku banków, mogłyby być ustawowo zobligowane do notowania na GPW, uważa prezes GPW Marek Dietl.

- Międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe mogłyby być ustawowo zobligowane do obecności na GPW, jak to jest w przypadku banków. – powiedział ISBnews Dietl.

Na GPW notowany jest już austriacki Talanx, który w Polsce przejął m.in. TU Europa, Wartę i polską część HDI.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 17,8% r/r do 21,95 mld zł w listopadzie

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 21,95 mld zł w listopadzie br., co oznacza wzrost o 17,8% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-listopad łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 243,22 mld zł i była o 35,6% wyższa niż rok wcześniej.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w listopad br. 21,37 mld zł, czyli o 18,7% więcej niż rok wcześniej. W okresie styczeń-listopad br. wartość obrotu wzrosła o 30,9% do 220,02 mld zł.

Liczba transakcji w listopadzie 2017 r. wyniosła 1,7 mln (wzrost o 15,8% r/r). Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wyniosła 1 017 mln zł (wzrost o 13% r/r).

"Kapitalizacja 427 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec listopada 2017 r. 654,42 mld zł (155,61 mld euro). Łączna kapitalizacja 477 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec listopada tego roku 1 390,11 mld zł (330,55 mld euro)" - czytamy w komunikacie.

Na głównym rynku w listopadzie 2017 r. zadebiutowała spółka Venture INC, której wartość oferty wyniosła 30 mln zł.

W listopadzie 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o jedną więcej niż rok wcześniej.

IBSnews/Sebastian Gawłowski/OP