Zamknij

Młodzi czują się zagubieni na dzisiejszym rynku pracy

Olga Papiernik
06.09.2018 11:40
kobieta w bluzce w kropki
fot. Vangelis Evangeliou on Unsplash

Prawie 50% osób w wieku 18-26 lat nie wie, jak realizować swoje plany zawodowe, wynika z raportu "#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych Polaków?", przygotowanego przez Deloitte na zlecenie Coca-Cola. Jednocześnie 73% młodych osób uważa specjalizację i zbieranie doświadczeń zawodowych za najbardziej istotny czynnik sukcesu zawodowego.

Niedostateczna pomoc

"Niezdecydowanie młodych nie wynika z niechęci do adaptacji, ale z faktu niedostatecznego wsparcia. W efekcie nie są oni dobrze przygotowani do podejmowania decyzji zawodowych. Młodym brakuje rzetelnego doradztwa zawodowego, pomocy w planowaniu kariery oraz wiedzy, jak efektywnie szukać pracy lub założyć firmę. Dodatkowo młodzi mają ograniczoną szansę zebrania doświadczenia za pośrednictwem wartościowych staży lub praktyk" - czytamy w raporcie.

Jak wykazało badanie, tylko 25% młodych osób wiedzę o rynku pracy zdobyło od doradcy zawodowego. Dla 47% osób w wieku 18-19 lat rodzice są głównym źródłem wiedzy o rynku pracy. Z kolei 61% osób w wieku 22-26 lat zbiera informacje o rynku pracy i konkretnych zawodach na stronach internetowych.

- Aktywizacja zawodowa młodych musi stać się priorytetem dla wszystkich pracodawców i decydentów politycznych, ze względu na sytuację demograficzną Polski i starzejące się społeczeństwo. Poprzez raport '#MłodziPrzyGłosie' chcieliśmy lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania młodych osób i dzięki temu zaproponować najlepsze rozwiązania, które pomogą młodym pewnie wejść na rynek pracy - powiedział dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services Stoyan Ivanov, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

- Chcemy aktywnie uczestniczyć w dyskusji o przyszłości rynku pracy, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Inwestycje w kapitał ludzki są dla nas niezwykle ważne, ponieważ to dzięki nim gospodarka może się prężnie rozwijać, a biznes tworzyć warunki do dalszego stabilnego rozwoju - dodał.

Pozostawieni samym sobie

Ze względu na ewoluujący ciągle charakter zawodów oraz zmieniające się potrzeby pracodawców, wynikające z postępu technologicznego, młodzi potrzebują coraz większych kwalifikacji i umiejętności, żeby z powodzeniem rozpocząć pracę. Jak wskazuje badanie, młodzi mają tego świadomość - 60% z nich jest gotowych do ciągłej nauki i nabywania nowych kompetencji. Jednak na etapie edukacji doświadczają pewnych negatywnych zjawisk - młodzi czują się "pozostawieni samym sobie" i twierdzą, że szkoły niewystarczająco wspierają ich w rozwijaniu zainteresowań czy talentów.

Autorzy raportu podkreślają, że większość uczniów szkół średnich i wyższych potrzebuje wsparcia w określeniu swoich predyspozycji zawodowych. Około połowa oczekuje, że doradca zawodowy będzie dla nich źródłem wiedzy na temat pracy w zawodzie, który sobie wymarzyli. Młodzi wskazują na brak dostępu do dobrego doradztwa zawodowego i pomocy w planowaniu kariery.

- Wierzymy, że poprzez profesjonalne programy i odpowiednio dobrane narzędzia możemy być dla młodych ludzi realnym wsparciem w tych ważnych dla nich momentach decydowania o swojej przyszłości. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będziemy działać wspólnie - biznes, przedstawiciele rządu, władze lokalne, rodzice oraz sami młodzi - podkreślił dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska Jaak Mikkel, także cytowany w komunikacie.

Z badania wynika, że najpopularniejszą branżą, w której młode osoby chcą docelowo pracować jest IT i nowe technologie. Natomiast młodzi najlepiej oceniają swoją gotowość do wejścia na rynek pracy po trzech kierunkach: matematyka i nauki ścisłe, kierunki pedagogiczne i kierunki ekonomiczne.

Jak młodzi szukają pracy

- Raport przyniósł odpowiedź na pytanie, co decyduje o wyborze tej a nie innej oferty pracy. Okazuje się, że tym co dla młodych osób liczy się najbardziej jest bliskość do miejsca zamieszkania - wskazało na to 37% młodych. To bardzo zaskakujące, gdyż ten czynnik jest ważniejszy nawet niż wysokość wynagrodzenia - wskazała Julia Patorska z firmy Deloitte.

- Z kolei dla młodych, którzy nie zaczęli stawiać jeszcze pierwszych kroków na rynku pracy, czyli 18-19-latków, najważniejsze jest, by praca była ciekawa - tego chce 45% z nich - dodała.

Oczekiwania młodych co do przyszłych zarobków są dość optymistyczne. Większość z badanych oczekuje, że będzie zarabiać co najmniej dwukrotnie więcej niż średnia krajowa. Najczęściej są to osoby najmłodsze (63,1%), a najrzadziej najstarsze (57,9%). Osoby w wieku 24-26 lat do swoich zarobków podchodzą realistycznie; często liczy się dla nich nie tyle ich wysokość, co stabilność i przewidywalność.

Jak podkreślają autorzy, ważnym wnioskiem płynącym z raportu są bardzo nierówne szanse w dostępie do edukacji i dobrej pracy między osobami z dużych ośrodków, a tymi z małych miast i wsi. Młodzi z mniejszych miejscowości twierdzą, że mają gorszy dostęp do dobrych uczelni, doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz targów pracy lub edukacji. Ponad 20% młodych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców twierdzi także, że jest im trudniej znaleźć dobrze płatną pracę niż młodym z większych miast oraz że nie ma dla nich odpowiednich możliwości na lokalnym rynku pracy, odpowiadających ich wykształceniu i umiejętnościom. Przekłada się to na niższą samoocenę, mniej sprecyzowane plany zawodowe, oraz mniejszą gotowość do wejścia na rynek pracy.

W raporcie wskazujemy obszary, które należałoby poprawić, ulepszyć, by wyjść naprzeciw potrzebom i problemom młodych osób w Polsce. Mamy nadzieję, że uda się rozpocząć szerszą dyskusję na temat możliwych rozwiązań, zarówno po stronie biznesu, organizacji pozarządowych, jak i przedstawicieli władz, by pomóc młodym świadomie i pewnie wejść na rynek pracy - podsumował Ivanov.

Raport został zaprezentowany podczas 13. Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu. Ponad 400 młodych liderów w wieku 18-30 lat, z 43 państw Europy, spotkało się w Nowym Sączu, aby debatować w gronie przedstawicieli życia politycznego, społecznego i biznesowego na temat wyzwań współczesnej Europy. Gościem honorowym Forum była wicepremier Beata Szydło, która przyjęła od przedstawicieli młodzieży rekomendacje dotyczące rynku pracy. Przekazane postulaty zostały wypracowane przez młodych podczas warsztatów, zorganizowanych przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką podczas Forum Młodych Liderów.

Wyniki raportu "#MłodziPrzyGłosie" oparte są o badanie ilościowe i jakościowe zrealizowane w czerwcu 2018 r. W ramach badania jakościowego przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe z młodymi osobami z 3 miejscowości w Polsce: Bydgoszczy, Nowego Sącza oraz Poddębic. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1200 osób w wieku 18-26 lat.

ISBnews/OP