Zamknij

Pracodawcy będą mogli przeprowadzać kontrolę trzeźwości

05.01.2021 18:41
dmuchanie w alkomat
fot. PIOTR JEDZURA/REPORTER/East News

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło prace nad przepisami dającymi pracodawcom prawo do sprawdzania, czy pracownicy znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobny działaniu – na przykład dopalaczach czy narkotykach.

Kontrola trzeźwości w pracy to kwestia bardzo delikatna, ale jednocześnie w niektórych zawodach – na przykład u kierowców czy lekarzy – potrzebna. Wie o tym MRPiT, które przygotowuje się do zaproponowania regulujących prewencyjne sprawdzanie pracowników zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ministerstwo skupia się na dwóch głównych zagadnieniach: procedurach przeprowadzania kontroli z zachowaniem prawa pracowników do prywatności oraz rozwiązań umożliwiających odsunięcie od wykonywania obowiązków osób, co do których zachodzi podejrzenie znajdowania się pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.

Kontrola trzeźwości pracowników. Powstaje nowe prawo

Pomysł MRPiT zakłada, że pracodawca będzie mógł nie dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków na podstawie wyników kontroli trzeźwości lub mając „uzasadnione podejrzenie”, że może się od pod wpływem środków zaburzających percepcję znajdować.

Zobacz także

Argumentację za powstaniem nowych przepisów umożliwiających kontrolowanie trzeźwości pracowników podała serwisowi prawo.pl Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Spożycie alkoholu lub zażycie środka działającego podobnie do alkoholu powoduje, bowiem zakłócenie funkcjonowania organizmu, w tym zaburzenia czynności poznawczych i brak pełnej kontroli nad organizmem, które – w odniesieniu do niektórych grup pracowników – mogą stanowić szczególnie istotne zagrożenie dla dóbr pracownika, pracodawcy, jak i innych osób.

Iwona Michałek

O uregulowanie kwestii kontroli trzeźwości mają wnosić nie tylko sami pracodawcy, lecz także pracownicy, a nawet związki zawodowe.

Obecnie obowiązują przepisy ustawy ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

RadioZET.pl/prawo.pl