Zamknij

Praca zdalna: pracodawca zapłaci za prąd i internet

30.03.2021 11:53
praca zdalna
fot. Anna Golaszewska/East News

Poznaliśmy założenia dotyczące pracy zdalnej, jakie mają pojawić się w znowelizowanym Kodeksie pracy. Projekt może jeszcze się zmienić, wskazuje jednak, jakich rozwiązań należy się spodziewać.

Lockdown zaostrzony przez rząd 27 marca 2021 zakłada, że przynajmniej część zatrudnionych będzie pracować zdalnie – apelował o to minister zdrowia Adam Niedzielski. Domowe biuro błyskawicznie zyskało na popularności od czasu pojawienia się koronawirusa, jednak prawo nie nadąża za rzeczywistością.

W Kodeksie brakuje bowiem regulacji dotyczących zdalnego wykonywania obowiązków służbowych. Prace nad nowelizacją ustawy trwają już od miesięcy, wypracowanie konsensusu okazało się być jednak trudniejsze, niż początkowo sądzono. Jakie rozwiązania dotyczące pracy zdalnej znajdują się w obecnym projekcie?

Praca zdalna w Kodeksie pracy. Główne założenia projektu

Konsultacje przepisów regulujących pracę zdalną w ramach dialogu społecznego trwają już długie miesiące. Rozmowy są trudne, gdyż wymagają pogodzenia interesów zarówno pracodawców, jak i zatrudnionych.

Rząd nie pokazał jeszcze projektu pełnej ustawy, dzięki interpelacji posła KO Aleksandra Miszalskiego poznaliśmy za to „obecne ustalenia projektu”. Koncentrują się one na kilku kluczowych obszarach.

  • praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę. Uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak również w trakcie zatrudnienia
  • w szczególnych przypadkach praca zdalna będzie mogła być wykonywana także na polecenie pracodawcy, jednak tylko w sytuacji, w której pracownik będzie posiadał warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy
  • każda ze stron będzie miała możliwość efektywnego wycofania się z wykonywania pracy zdalnej, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia takiej pracy
  • pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, jak również pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (w tym koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych). W przypadku jednak, gdy do pracy zdalnej będą wykorzystywane materiały i narzędzia pracy stanowiące własność pracownika, obie strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie określające zasady ich wykorzystywania. W takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony
  • szkolenie wstępne bhp osób zatrudnianych do pracy zdalnej w całości będzie mogło się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  • niedopuszczalne będzie zlecanie w ramach pracy zdalnej prac: szczególnie niebezpiecznych, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych, z zastosowaniem substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, żrących, promieniotwórczych, drażniących, uczulających lub innych o nieprzyjemnym zapachu, pylących lub intensywnie brudzących
  • do badania wypadku przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy o wypadkach przy pracy – z uwzględnieniem prawa pracownika do ochrony życia prywatnego

Nie wiadomo, kiedy zakończą się prace nad tworzeniem nowego prawa i kiedy w związku z tym będzie mogło zostać wdrożone. Obecnie praca zdalna regulowana jest przepisami wprowadzonymi tymczasowo na czas trwania stanu epidemii.

Praca zdalna przez długi czas była przez przedsiębiorstwa postrzegana jako zagrożenie; wymuszenie jej stosowania przez pandemię pokazało, że nie doszło do spodziewanego przez pracodawców spadku efektywności, za to wskazało na możliwe oszczędności, chociażby w areale wynajmowanej powierzchni biurowej.

RadioZET.pl/Bankier.pl