Zamknij

Praca zdalna: pracodawca powinien płacić za papier toaletowy

08.10.2020 12:55
papier toaletowy
fot. Shutterstock

Pracodawcy powinni płacić pracownikom zdalnym za zużyty papier toaletowy. Rekompensowane winny być także wydatki na kawę, herbatę, wodę, energię elektryczną i gaz. Przedsiębiorcy mają się także dorzucać do ogrzewania. Takie rekomendacje usłyszał holenderski rząd.

Praca zdalna powinna wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem, mającym zrekompensować między innymi zużytą energię elektryczną czy koszta dostępu do intenetu. Takie stanowisko przyjął polski rząd pracując nad odpowiednimi poprawkami do prawa pracy.

NIBUD, fundacja doradzająca holenderskiemu rządowi, sugeruje że rekompensaty powinny być znacznie bardziej rozległe. Pracodawcy mają bowiem płacić między innymi także za zużyty w czasie pracy zdalnej papier toaletowy.

Praca zdalna: pracodawcy będą płacić za papier toaletowy?

Podczas polskich prac legislacyjnych padła propozycja, żeby na stałe wpisać do przepisów kwotę dodatku przysługującemu pracownikowi wykonującemu obowiązki zdalnie. Dodatkowe pieniądze miały pokryć koszty ponoszony przez pracownika, między innymi na zapewnienie łącza internetowego czy prąd elektryczny zużyty podczas pracy. Mowa była o kwocie około 100 zł miesięcznie.

Zobacz także

Koncepcja jednak się zmieniła: obecnie rekompensata dla pracujących zdalnie miałaby być ustalana bezpośrednio między przedsiębiorstwem, a zatrudnionym. Pracodawca miałby także otrzymać możliwość przeprowadzania kontroli w domach w celu sprawdzenia, czy spełniane są warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kwestia regulacji pracy zdalnej rozważana jest także przez inne kraje. Doradzająca holenderskiemu rządowi fundacja NIBUD przedstawiła rekomendację ustalenia rekompensaty dla pracujących z domu na poziomie około 2 euro dziennie.

Zobacz także

Kwota ta miałaby pokryć wydatki na utrzymanie domowego stanowiska pracy oraz uwzględnić utratę dostępu do świadczeń oferowanych na terenie miejsca pracy: dostępu do kawy, herbaty oraz papieru toaletowego.

Holenderski rząd do opracowania NIBUD podszedł bardzo poważnie: na jego podstawie urzędnicy pracujący zdalnie otrzymali premie w wysokości 363 euro. Mają one pokryć koszta poniesione na pracę w domu.

Zagłosuj

Czy pracodawca powinien płacić za papier toaletowy zużywany podczas pracy zdalnej?

Liczba głosów:

Wyliczona przez fundację kwota nie obejmuje mebli, komputerów, telefonów i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy. Powinny one zostać zakupione i dostarczone przez pracodawcę.

RadioZET.pl/TVN24 Biznes