Zamknij

Wybory 2020. Ile zarabiają członkowie komisji wyborczej?

10.06.2020 09:32
Wybory 2020. Praca w komisji wyborczej. Ile można zarobić?
fot. Shutterstock/roibu (ilustracyjne)

Tylko do piątku 12 czerwca można zgłosić się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Ile można zarobić podczas tegorocznych wyborów prezydenckich i jakie są obowiązki członków komisji?

Tegoroczne wybory prezydenckie będą wyjątkowe nie tylko ze względu na panującą pandemię i termin głosowania. Niewykluczone, że 28 czerwca frekwencja bezpośrednio przy urnach wyborczych spadnie. Polacy mają bowiem wybór: udać się do lokalu wyborczego lub głosować korespondencyjnie.

Tradycyjne głosowanie nie odbędzie się bez zgłoszenia członków do komisji wyborczej. Ci odpowiedzialni są za przebieg wyborów. Jakie są ich obowiązki i ile mogą zarobić?

Ile zarabiają członkowie komisji wyborczych?

Do piątku, 12 czerwca można zgłaszać kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 28 czerwca. Kandydaci muszą jednak liczyć się z pracą przez kilka dni, nie tylko w dniu głosowania.  Do ich obowiązków należy m.in. udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach, przeliczaniu kart do głosowania, odbiorze lokalu wyborczego, a w dniu wyborów - przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników w obwodzie.

Zobacz także

Tryb naboru osób do pracy w komisjach wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych. W uchwale wymieniono kryteria uprawniające do zasiadania w komisji. Jej członkiem może być pełnoletni obywatel Polski, który najpóźniej 28 czerwca kończy 18 lat. Mowa o osobie, która nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu i praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. W komisji nie może zasiadać osoba ubezwłasnowolniona lub będąca komisarzem wyborczym lub kandydatem w wyborach.

Zobacz także

Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być także pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania, obserwator społeczny, osoba bliska kandydatowi w wyborach (żona, mąż, rodzeństwo).

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Zobacz także

Co istotne, pełnomocnik komitetu wyborczego może zgłosić komitet wyborczy powołany w związku z wyborami zaplanowanymi na 10 maja, które się nie odbyły.

Ile można będzie zarobić w komisji? Zgodnie z obowiązującą uchwałą PKW z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych, stawki dla członków komisji wyborczych są odgórnie ustalone. Dieta (netto) członka komisji wynosi 350 zł, zastępcy przewodniczącego komisji - 400 zł, z kolei przewodniczącego komisji - 500 zł. 

By zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, należy skontaktować się z komitetem wyborczym albo zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy.

RadioZET.pl/PKW