Zamknij

Powstaje europejska strategia dla Karpat

Olga Papiernik
06.12.2017 11:35
Powstaje europejska strategia dla Karpat
fot. East News

W Ministerstwie Rozwoju prowadzone są prace nad propozycją Założeń Makroregionalnej Strategii UE dla obszaru Karpat. Do współpracy miałyby zostać zaproszone nie tylko kraje członkowskie UE, lecz również kraje spoza Wspólnoty: Ukraina, Serbia i Mołdawia.

- Karpaty są wielkim potencjałem Europy. - podkreślił marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, który wspiera w Brukseli działania na rzecz unijnej strategii dla tego obszaru.

Ideę utworzenia strategii wspiera w Brukseli marszałek woj. podkarpackiego, który utworzył Zespół Karpacki przy Komitecie Regionów UE, unijnym organie doradczym. Do zespołu należą członkowie Komitetu Regionów z państw, przez terytoria których ciągnie się łańcuch górski Karpat. Strategia objęłaby Polskę, Czechy, Węgry, Słowację i Rumunię oraz Ukrainę, Serbię i Mołdawię.

Według marszałka Karpaty są - wielkim potencjałem Europy, - który może dać impuls gospodarczy, ale jednocześnie są regionem biednym, ze słabą infrastrukturą, dlatego rozwój obszaru jest ograniczony.

- Oczywiście potrzebne są środki, bo zaniedbania infrastrukturalne w Karpatach są dosyć duże. Musimy też ochronić tę przyrodę, to dziedzictwo, które tam jest. Pamiętajmy, że Karpaty to jest wielki rezerwuar wody dla Europy. Dbanie o zasoby wodne w Karatach służy całym krajom. - zaznaczył.

Via Carpatia jedna z inwestycji, która połączy kraje płd. Europy z krajami bałtyckimi

W ocenie Ortyla wielkim wyzwaniem dla Karpat jest droga ekspresowa S19 - Via Carpatia. To umowna nazwa przebiegającego przez Polskę korytarza transportowego łączącego kraje bałtyckie z krajami południowej Europy. - Jeżeli ta droga będzie przebiegała przez Karpaty, to nie będą one barierą, tylko elementem, który łączy nasze kraje.- podkreślił marszałek.

Zdaniem Ortyla nie należy wykluczać, że na bazie strategii karpackiej mógłby zostać utworzony specjalny program finansowy, na który złożyłyby się objęte nią kraje. Zauważył przy tym, że już w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, region karpacki może korzystać ze wsparcia programów: Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Interreg Europa Środkowa czy Polska-Białoruś-Ukraina.

Strategia  powinna objąć Infrastrukturę drogową i kolejową, środowisko i dziedzictwo kulturalne

W opinii marszałka strategia powinna być elementem koordynującym działania; powinna obejmować określone priorytety, jak infrastruktura drogowa i kolejowa, kwestie środowiskowe, a także sprawy związane z dziedzictwem kulturalnym. - Powinniśmy uzgodnić, jakie największe projekty będą realizowane w Karpatach, infrastrukturalne, ale też edukacyjne, społeczne. Wtedy będziemy wszystkie środki kierowali na te projekty i one w efekcie dadzą prorozwojowy efekt. - zaznaczył marszałek.

Podkreślił, że działania związane z uruchomieniem strategii obszaru Karpat wynikają z pragmatycznej wizji i pozytywnego przykładu i dobrych praktyk, jakie zostały wokół tego instrumentu zgromadzone i wdrożone w Alpach. - Europejski Komitet Regionów jest miejscem, w którym strategia UE na rzecz regionu alpejskiego się narodziła - zauważył.

Zastrzegł przy tym, że lobbowanie na rzecz analogicznego instrumentu dla Karpat ma na celu jedynie wsparcie działań rządu, bowiem dopiero wspólna inicjatywa państw sprawi, że do propozycji będzie się musiała odnieść Komisja Europejska.

Strategie makroregionalne są instrumentem, który wspiera rozwój regionalny w Unii Europejskiej, obejmując regiony, które mają wspólne interesy, cele i problemy, które łączy dziedzictwo, komunikacja i przyroda. Przykładem tego jest strategia UE na rzecz regionu alpejskiego.

Region alpejski jest jednym z najbogatszych obszarów na świecie, ale boryka się z poważnymi wyzwaniami wymagającymi wspólnego działania, takimi jak tendencje demograficzne czy wysoka podatność na zmiany klimatu.

PAP/Mateusz Kicka/OP