Zamknij

Postojowe z ZUS-u dla kolejnych branż

17.12.2020 15:39
Postojowe z ZUS dla kolejnych branż. Jak złożyć wniosek?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

ZUS udostępnił możliwość składania wniosków o dodatkowe postojowe dla nowych branż. To dzięki wejściu w życie tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Kto i jak może starać się o świadczenie?

Postojowe, które jest dostępne od kwietnia 2020 roku, to jeden z elementów tarczy antykryzysowej. Najnowszy rządowy pakiet pomocy dla gospodarki walczącej z kryzysem podczas pandemii we wtorek podpisał prezydent Andrzej Duda.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie przesłanym PAP przypominał, że od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 93.11.Z (działalność obiektów sportowych).

Postojowe z ZUS dla kolejnych beneficjentów

Jest to rozszerzenie dotychczas obowiązującej tarczy 5.0 (zwanej turystyczno-branżową). Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

Zobacz także

- O dodatkowe postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD uprawniającym do pomocy, jeśli uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku. Wnioskować o dodatkowe świadczenie mogą przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej raz postojowe - wyjaśniła Agata Wiśniewska-Półtorak, dyrektor departamentu realizacji dochodów w Centrali ZUS, w rozmowie z PAP.

Dodatkowe świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy. Po raz kolejny nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego ZUS może wystąpić o informacje na temat sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy oraz otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te są potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.

Zobacz także

ZUS podkreśla, że o świadczenie postojowe nadal mogą się ubiegać przedsiębiorcy czy osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, jeżeli są spełnione warunki do ustalenia prawa do świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych.

Postojowe z ZUS. Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek o świadczenie postojowe należy przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie ZUS wydaje decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego. Decyzja zamieszczona jest na PUE ZUS lub jest przesyłana pocztą. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składane jest pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Zobacz także

ZUS przypomina, że kolejne branże będą mogły skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego już od 30 grudnia br., a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne na rzecz szeroko rozumianej kultury – od 15 stycznia 2021 r.

RadioZET.pl/PAP