Zamknij

Świadczenie postojowe przy wielu umowach. Co z wnioskiem do ZUS?

15.07.2020 15:16
Postojowe w przypadku dwóch umów. Jak złożyć wniosek do ZUS?
fot. Mariusz Grzelak/REPORTER/East News

Pracownik zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej także może otrzymać pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na jakich zasadach można otrzymać świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe można otrzymać także przy wielu umowach o dzieło czy umowach zlecenie. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku naszego czytelnika, który zwrócił się do redakcji radiazet.pl z pytaniem o świadczenie z ZUS.

Czytelnik pracował jednocześnie na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło w różnych firmach. Umowa zlecenia nie opiewała na kwotę większą niż 1300 złotych, zaś zleceniodawca odprowadzał za pracownika składki. Umowa o dzieło z innym pracodawcą opiewała na większą kwotę. Co ze świadczeniem postojowym w takim przypadku?

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a świadczenie postojowe

„Na podstawie umowy zlecenia zarabiam 600 złotych miesięcznie, jednocześnie na podstawie umowy o dzieło zarabiam u innego pracodawcy 4000 złotych brutto. Boję się, że nie otrzymam postojowego w kwocie 2080 złotych, tylko w kwocie 600 złotych, bo tylko jedna firma zgodziła się złożyć wniosek do ZUS” – pisze do nas pan Rafał.

Zobacz także

Obawy Pana Rafała nie są bezpodstawne. Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, która wprowadziła wypłaty świadczeń postojowych, pieniądze w kwocie niższej niż 2080 złotych otrzyma pracownik, który łącznie zarobił mniej niż 1300 złotych, czyli połowę pensji minimalnej. W takiej sytuacji świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Inny przepis mówi o tym, że świadczenie nie przysługuje pracownikowi, jeśli ten ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych tj. ma inną umowę od której odprowadza składki. W przypadku Pana Rafała zleceniobiorca złożył wniosek o postojowe. Firma, która podpisała z nim umowę o dzieło niesłusznie odmówiła jednak złożenia wniosku tłumacząc, że Pan Rafał ma już inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Zobacz także

ZUS rozwiewa jednak wątpliwości naszego czytelnika i wskazuje jasno: każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umów cywilnoprawnych zobowiązany złożyć w imieniu pracownika wniosek o postojowe, jeśli taka jest jego wola.

Jeżeli dana osoba wykonuje więcej niż jedną umowę cywilnoprawną ,to wniosek (RSP- C) może być złożony w przypadku każdej z tych umów, gdy nastąpiło ograniczenie jej wykonywania lub umowa nie doszła do skutku. ZUS w trakcie weryfikacji będzie ustalał i wypłacał należne świadczenie w wysokości odpowiedniej do przychodów uzyskanych z tytułu tych umów 

– odpowiada na nasze pytanie Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS

Rzecznik wyjaśnia, że na prośbę pracownika każdy pracodawca powinien złożyć w jego imieniu wniosek. W przypadku Pana Rafała zleceniobiorca złożył już wniosek. To samo powinien uczynić na prośbę pracownika zamawiający dzieło.

Zobacz także

- Wówczas nastąpi weryfikacja sumy przychodów z jednej i drugiej umowy, a na tej podstawie zostanie ustalona kwota wyrównująca świadczenie do kwoty 2 080 złotych, jeśli wcześniej ZUS na podstawie wniosku zleceniobiorcy wypłaci niższą kwotę – mówi rzecznik.

Rzecznik przypomniał, że umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. W przypadku osób wykonujących równocześnie umowy zlecenia i umowy o dzieło, ZUS weryfikuje czy nie posiadają tytułu do ubezpieczeń społecznych innego niż wykonywane umowy zlecenia (tj. czy nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, czy nie wykonują pozarolniczej działalności, itp.).

Nie ma przeszkód prawnych by zamawiający dzieło złożył wniosek za osobę, która wykonuje także pracę na podstawie umowy zlecenia 

– mówi rzecznik ZUS

Paweł Żebrowski przypomniał, że od 24 lipca 2020 roku wniosek o wypłatę świadczenia postojowego po raz pierwszy będzie mógł złożyć także sam zleceniodawca, jeżeli zleceniobiorca odmówi złożenia wniosku za niego.

RadioZET.pl