Zamknij

Rekordowy eksport wina z Portugalii

Rafał Mandes
28.02.2018 22:17
Lizbona
fot. Jason Briscoe/Unsplash

Portugalia sprzedała w 2017 r. na zagraniczne rynki wino o rekordowej wartości sięgającej blisko 778 mln euro. Największymi jego odbiorcami byli Francuzi.

Jak poinformowały władze portugalskiego Instytutu Winnic i Wina (IVV), w 2017 r. portugalscy producenci wyeksportowali wino o wartości 777,9 mln euro, czyli o 7,5 proc. więcej wobec poprzedniego roku.

Największym odbiorcą portugalskiego wina w ujęciu wartościowym była w ub.r. Francja. Jej udziały w całości eksportu portugalskiego wina przekroczyły 14 proc. Kolejnymi odbiorcami były Stany Zjednoczone oraz Niemcy, z udziałami na poziomie 10 proc. i 6 proc.

Według IVV najwyższą dynamikę eksportu portugalskich win zanotowano w ub.r. w byłych portugalskich koloniach: Brazylii i Angoli. W ujęciu wartościowym zwiększyła się ona odpowiednio o 53 proc. oraz o 40 proc.

Łącznie w ub.r. portugalskie firmy sprzedały za granicę blisko 300 mln litrów wina, z czego największą popularnością cieszyło się porto. Jego udział wartościowy w całości wyeksportowanych win przekroczył 40 proc.

W 2017 r. producenci porto sprzedali na zagraniczne rynki wino o łącznej wartości 312,2 mln euro, czyli o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej”, oszacował IVV.

Największe obroty na sprzedaży porto producenci z Portugalii zanotowali we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Belgii oraz w Danii i Niemczech.

Z szacunków IVV wynika, że w Portugalii szybko rośnie też import win. W 2017 r. sprowadzono do tego kraju wina o wartości 133,8 mln euro, czyli o 21,6 proc. więcej w stosunku do wcześniejszego roku.

Miniony rok był też rekordowy pod względem łącznej wartości sprzedaży wina z regionu Douro. Obroty jego producentów na rynku krajowym i zagranicznym osiągnęły 157,3 mln euro, czyli o 10,7 proc. więcej wobec 2016 r.

Z Lizbony Marcin Zatyka/PAP/RM