Zamknij

Ponad połowa małych i średnich firm korzysta z kredytów

Olga Papiernik
13.06.2018 11:14
 biuro
fot. east news

53 procent średnich firm i 43 procent mikro i małych wymienia kredyt w banku jako źródło finansowania, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku - wynika z badania "Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych".

Wyniki badania, przeprowadzonego przez CBM Indicator, przedstawiono na środowej konferencji, zorganizowanej przez Związek Banków Polskich.

Poinformowano, że w badaniu w 2017 kredyt jako źródło finansowania wymieniało 48 procent średnich (o rocznych obrotach w przedziale 3,6 mln - 30 mln zł) oraz 37 procent mikro i małych firm (obroty do 3,6 mln zł), czyli mniej niż w tegorocznym badaniu.

Z przedstawionych danych wynika też, że na koniec 2017 roku banki udzieliły firmom ponad 366 mld złotych kredytów, czego ponad 56 procent - 206,5 mld zł - przypadało na segment MŚP.

Wiceprezes ZBP Jerzy Bańka dodał, że wartość portfela kredytów udzielonych przez banki firmom z segmentu MŚP wzrosła w 2017 roku o 13 mld zł, czyli więcej niż w 2016 roku (8 mld zł).

Z badania wynika jednocześnie, że większość przedsiębiorców - 89 proc. średnich firm i 81 proc. mikro i małych - w finansowaniu działalności preferuje wykorzystanie środków własnych.

Tegoroczne badanie Indicatora, ZBP i Warszawskiego Instytutu Bankowości wskazuje również, że 52 proc. średnich i 42 proc. małych i mikro firm korzysta z kredytów na rachunku bieżącym, 35 proc. średnich oraz 32 proc. mikro i małych korzysta natomiast z kart kredytowych.

Badanie wskazuje, że 62 proc. średnich oraz 53 proc. mikro i małych firm pozytywnie ocenia możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego, a jedynie kilka procent wskazuje na trudności w dostępie do tej formy finansowania.

Wyniki badania, jak mówił ich autor dyrektor CBM Indicator prof. Jan Garlicki, wskazują, że badane firmy optymistycznie oceniają prognozy koniunktury na produkty i usługi MŚP.

Jednocześnie, choć 63 proc. mikro i małych oraz 67 proc. średnich firm odnotowała w 2017 roku zyski, przedsiębiorcy nie są skłonni do odkładania nadwyżek finansowych.

Doświadczenie w korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej, wynika z badania, deklaruje jedna szósta małych i przeszło jedna czwarta firm średnich. 75 proc. małych i ponad 80 proc. średnich firm uważa też, że bez środków unijnych ich projekty nie byłyby zrealizowane.

Przedsiębiorcy zapytani, jakie dodatkowe usługi lub produkty byliby skłonni zakupić za pośrednictwem banku, najczęściej wskazywali doradztwo w zakresie wykorzystania i rozliczania środków unijnych - informuje raport z badania.

Tomasz Styczyński, przewodniczący rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wiceprezes Banku Pekao SA zwracał uwagę, że polskie firmy, jak wynika z badania, nie różnią się istotnie od podobnych firm w innych krajach UE.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 1218 polskich przedsiębiorców metodą zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo. Była to, jak informował prof. Garlicki, już dwudziesta edycja. Przeprowadzone zostało na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br., zadanych zostało 100 pytań.

PAP/OP