Zamknij

Koronawirus. Jaką pomoc dla przedsiębiorców proponuje NBP?

17.03.2020 10:36
Pomoc dla przedsiębiorców z powodu koronawirusa. Co proponuje NBP?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

Prezydent Andrzej Duda odwołał Radę Gabinetową, na której miały zostać przedstawione propozycje pomocy przedsiębiorcom w związku z koronawirusem. Swoje zalecenia opublikował już Narodowy Bank Polski.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Koronawirus, którym do tej pory w Polsce zaraziło się 205 osób (w tym 5 zmarło), przynosi coraz większe straty dla polskich przedsiębiorców. 

Bez Rady Gabinetowej

We wtorek prezydent i rząd na wspólnej Radzie Gabinetowej mieli rozmawiać o propozycjach pomocy dla gospodarki nadszarpniętej z powodu epidemii. 

Te plany zmieniły się kiedy podano oficjalnie, że jeden z ministrów w rządzie - minister środowiska Michał Woś - miał dodatni wynik badania na obecność koronawirusa.

Zobacz także

Po konsultacjach z ministrem zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym, panem premierem, które trwały też wczoraj w nocy, podjąłem decyzję o tym, że dzisiaj Rada Gabinetowa się nie odbędzie z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników, z uwagi na to, żeby zachować procedury. Prawdopodobnie będzie przesunięta na jutro, ale ostateczna decyzja zostanie podjęta dzisiaj w ciągu dnia. Procedury muszą się zakończyć

Andrzej Duda

Banki pod kroplówką NBP

Nie czekając na decyzje rządu, swoje działania rozpoczął Narodowy Bank Polski (NBP). 

W poniedziałek zarząd NBP podjął decyzję o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów m.in. operacji zasilających banki w płynność tzw. repo.

"Dostęp do tych operacji będzie rodzajem ubezpieczenia na wypadek pojawienia się potrzeby zasilania banków w płynność. Tego typu działania podjęło już wiele banków centralnych" - podał w komunikacie bank centralny.

Pierwsza operacja repo została już przeprowadzona w poniedziałek.

Zobacz także

NBP zapowiedział ponadto, wdrożenie na dużą skalę zakupu obligacji skarbowych na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, co zmieni długoterminową strukturę płynności w sektorze bankowym.

Skutkiem tych operacji powinno być także utrzymanie płynności rynku wtórnego obligacji skarbowych” – dodano.

NBP ma zamiar wprowadzić również kredyt wekslowy dla banków, który - podobnie jak program TLTRO (ukierunkowane dłuższe operacje refinansujące, z ang. targeted longer-term refinancing operations) wprowadzony przez Europejski Bank Centralny (EBC) - będzie umożliwiać refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom sektora niefinansowego.

Zawieszenie podatków i składek

Kolejne rekomendacje NBP są skierowane do rządu i odnoszą się do przedsiębiorców. Miałby one na celu m.in. zmniejszenie ryzyka ich upadku.

Według banku centralnego mogłoby to być np. czasowe wprowadzenie metody kasowej rozliczania podatków dla wszystkich firm oraz zawieszenie płatności podatków oraz składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz rozłożenie ich na nieoprocentowane raty płatne po okresie karencji - na umotywowany wniosek przedsiębiorcy.

Zobacz także

Firmy, które znajdą się w trudnej sytuacji i tak nie zapłacą podatków, a bez tego rozwiązania grozić im będzie upadłość

NBP

Kolejnym pomysłem NBP byłaby w uzasadnionych przypadkach możliwość obniżenia wynagrodzenia. Jednak nie niżej niż płaca minimalna - na określony okres, przy obowiązku późniejszego wyrównania.

Tego typu rozwiązanie jest z pewnością korzystniejsze niż upadłość i bezrobocie. Należałoby także rozważyć kompensowanie przedsiębiorcy przez ZUS kosztów absencji związanej z epidemią koronawirusa już od pierwszego dnia

NBP

Według NBP, szczególną rolę powinna też odgrywać Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która powinna ściśle monitorować charakter i zakres wpływu epidemii na zdolność banków do świadczenia usług finansowych, a także okresowo sprawozdawać ważne ustalenia w tym zakresie Komitetowi Stabilności Finansowej.

„Komisja powinna także wyrazić zgodę na wykorzystanie nadwyżki płynności w stosunku do minimalnego wymogu LCR (wskaźnik pokrycia wypływów netto - przyp. red.) w celu zapewnienia tymczasowej płynności przedsiębiorstwom niefinansowym - bez uszczerbku dla ich oceny ostrożnościowej. Wreszcie pożądane byłoby elastycznie podchodzenie do realizacji przez banki wymogu MREL (dotyczy funduszy własnych oraz zobowiązań kwalifikowanych - przyp. red.), pozwalając bankom wykorzystać w pełni okres przewidziany w BRRD II (unijny mechanizm przymusowej restrukturyzacji - przyp. red.), tj. do 2024 r.” – dodano w komunikacie NBP.

Zobacz także

Obniżenie stóp procentowych

NBP z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzi banków, które zapowiadają wdrożenie karencji w spłacie kredytu. Wsparciem dla banków mogłoby być zredukowanie lub zawieszenie podatku bankowego, w szczególności w zakresie ekspozycji korporacyjnych – oceniono.

Zarząd NBP popiera także obniżenie wymaganego bufora ryzyka systemowego, w celu utrzymania podaży kredytu przez banki. Redukcja stopy z 3 proc. do 0 proc. dałaby ok. 30 mld zł uwolnionego kapitału

NBP

Zobacz także

Prezes banku Adama Glapińskiego zaproponował Radzie Polityki Pieniężnej obniżenie stóp procentowych NBP. 

Wpłynęłaby ona na obniżenie bieżących marż odsetkowych banków, jednak w dłuższej perspektywie będzie wspierała sytuację finansową banków dzięki korzystnemu oddziaływaniu na jakość portfela kredytowego

NBP

Według zarządu NBP obniżenie stóp wpłynie na kondycję finansową wielu firm, które mają pozaciągane kredyty. Odnosić się to też będzie do gospodarstw domowych i kredytów – szczególnie mieszkaniowych.

Na jednodniowym posiedzeniu RPP zbierze się we wtorek 17 marca.

Wdrożone i rekomendowane działania po stronie NBP są odwracalne – to ważne na wypadek, gdyby sytuacja szybko się poprawiła, na co wszyscy liczymy. Zdecydowane i wyprzedzające działania są obecnie niezbędne, aby przejściowe zaburzenia gospodarcze nie utrwaliły się, co jest konieczne dla utrzymania długofalowego potencjału polskiej gospodarki” – zaznaczono w komunikacie NBP.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP/Dziennik Gazeta Prawna