Zamknij

Ile tak naprawdę polskie miasta wydają na ochronę środowiska?

Olga Papiernik
21.06.2018 13:36
polana i miasto w tle
fot. Gamze Bozkaya on Unsplash

Polskie metropolie przeznaczają ponad 2,5 mld zł rocznie na działania związane z ochroną środowiska, jednak zwiększanie budżetów nie rozwiąże problemu złej jakości powietrza, wynika z raportu firmy doradczej PwC "Walka o lepsze powietrze. Polskie metropolie w obliczu zagrożeń ekologicznych i uciążliwości ruchu drogowego".

- Stan środowiska naturalnego to tylko jeden z wielkich problemów w rozwoju polskich metropolii. Ze względu na złożoność problemu, nie da się go rozwiązać bez rzeczywistej, długofalowej współpracy w ramach całych obszarów metropolitalnych, współpracy z rządem i wszystkimi interesariuszami, strategicznego planowania i sięgania po innowacje społeczne oraz narzędzia inteligentnego rozwoju miast – powiedział główny doradca ekonomiczny PwC Witold Orłowski.

Miasta inwestują w eko transport

Eksperci PwC podkreślają, że jednym z elementów poprawy stanu środowiska w polskich metropoliach, obok inwestycji w proekologiczny transport i odpowiednią infrastrukturę, powinna być edukacja mieszkańców w zakresie działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.

Ponadto wskazują, że w Polsce nie funkcjonują zachęty do zakupu samochodów spełniających nowoczesne normy.

- Sprostanie ekologicznym wyzwaniom wymaga długofalowej współpracy ze wszystkimi interesariuszami, w tym przede wszystkim z mieszkańcami. Samorządom przypada szczególna rola budowania dialogu, atmosfery zaufania i gotowości na kompromis, co pozwoli na podejmowanie odważnych, czasem nawet niepopularnych działań – powiedział dyrektor w zespole sektora publicznego i infrastruktury w PwC Dionizy Smoleń.

Warszawa ma najbardziej przyjazny środowisku transport publiczny, Białystok - infrastrukturę rowerową, Gdańsk - transport ekologiczny

Według indeksu transportu przyjaznego środowisku, opracowanego przez PwC dla potrzeb cyklicznych raportów o rozwoju polskich metropolii, osiąga on najwyższą wartość w Warszawie (33% powyżej średniej, dzięki najlepszemu wynikowi w zakresie transportu publicznego, obok Białegostoku w zakresie infrastruktury rowerowej i obok Gdańska w zakresie transportu ekologicznego).

"Wynik zdecydowanie powyżej średniej osiągnął również Rzeszów, a także Wrocław, Kraków i Łódź. Najniższą wartość indeks odnotował w Katowicach (23% poniżej średniej). Obraz ten zmienia się trochę przy spojrzeniu na cały obszar metropolitalny. Poprawie ulega ocena sytuacji w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, trójmiejskiej, poznańskiej, łódzkiej i bydgoskiej. Pogarsza się natomiast wyraźnie ocena sytuacji w metropolii rzeszowskiej, a w mniejszym stopniu w krakowskiej, lubelskiej i białostockiej" - czytamy w raporcie.

Z raportu wynika również, że wiele miast coraz więcej środków przeznacza na inwestycje w transport alternatywny. W Warszawie funkcjonuje jeden z największych systemów wypożyczalni rowerów miejskich w Europie. Z kolei w Białymstoku powstał pierwszy system miejskich rowerów wykraczający poza granice metropolii.

PwC co 4 lata przygotowuje specjalny raport na ten temat rozwoju polskich metropolii.

ISBnews/OP