Zamknij

Polski Ład „korzystny głównie dla inwestorów zagranicznych”

02.09.2021 12:28
Mateusz Morawiecki
fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przeanalizował przepisy, które mają tworzyć Polski Ład, i opisał zarówno pozytywne, jak i negatywne strony nowych regulacji. Tych drugich jest znacznie więcej.

Polski Ład ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Rząd przedstawia program jako powszechną obniżkę podatków, wynikającą z podwyższenia kwoty wolnej od PIT do 30 000 zł. Ekonomiści wskazują, że to tylko część obrazu: z powodu wprowadzenia samodzielnej składki zdrowotnej korzyści szybko ustępują stratom wśród osób, które mają  przychody powyżej 2500 zł brutto.

Szczególnie poszkodowani mają być polscy przedsiębiorcy, dla których Polski Ład oznacza podwyżkę podatków o 50 procent. Proponowanym przez rząd przepisom przyjrzał się Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i doszedł do niepokojących wniosków. Polski Ład według ZPP przyczyni się do pogorszenia warunków prowadzenia biznesu dla rodzimych przedsiębiorców przy jednoczesnym ułatwieniu specjalnymi ulgami działania dużych, zagranicznych podmiotów.

Polski Ład niekorzystny dla polskich przedsiębiorstw. Analiza ZPP

Polski Ład budzi „uzasadnione obawy” co do jego wpływu na polską gospodarkę – alarmuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP przygotował analizę ekspercką proponowanych przez rząd zmian w funkcjonowaniu systemu fiskalnego.

Za niektóre zmiany rządzący zostali pochwaleni: ekonomiści są za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł oraz podwyższeniem drugiego progu podatkowego do 120 000 zł. Te pozytywy to jednak wyjątki w ogólnie negatywnej ocenie planów rządu.

Najwięcej krytyki zebrał pomysł na nową, samodzielną składkę zdrowotną. To właśnie jej prowadzenie ma podnieść obciążenie fiskalne przedsiębiorstw o 50 procent.

Zaprojektowane w ten sposób rozwiązanie oznacza de facto wzrost obciążeń podatkowych o 7,75 pkt proc. dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, a także dla firm będących na podatku liniowym. Tak drastyczna podwyżka danin – wynosząca w skrajnych przypadkach niemal 50 procent – jest nie do zaakceptowania przez otoczenie biznesowe.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Polscy przedsiębiorcy wskazali też, że duża część rozwiązań jest korzystna dla ich zagranicznych konkurentów. Zmniejszy to dodatkowo szanse rodzimych biznesów na sukces na rynku.

Należy również zauważyć, że znaczna ilość ulg i uproszczeń jest stricte skierowana do dużych podmiotów i inwestorów zagranicznych. Powyższe stwarza sytuację nierównej konkurencji między podmiotami o strukturze korporacyjnej a małymi, rodzinnymi firmami, w które i tak są głównymi adresatami niekorzystnych zmian podatkowych, zawartych w niniejszej nowelizacji.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

W podsumowaniu swojej opinii ZPP nie szczędzi rządowy krytycznych słów. Przedsiębiorcy wskazali między innymi, że rzeczywistym celem Polskiego Ładu wydaje się być redystrybucja środków, „co odbędzie się głównie kosztem najmniejszych firm, w tym dość istotnie – osób samozatrudnionych”.

Zdaniem ZPP Polski Ład nie tworzy wartości dodanej, za to „ma szansę wprowadzić chaos prawny, jaki zaistnieje w wyniku nowych rozwiązań, które charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania”.

RadioZET.pl/ZPP