Zamknij

Wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej naruszyła prawo UE

Olga Papiernik
17.04.2018 11:30
puszcza bialowieska
fot. Pawel Glogowski/east news

Podjęte przez Polskę działania gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii Europejskiej, ogłosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Realizacja tych działań prowadzi bowiem do zaniku części tego obszaru.

Komisja Europejska wniosła w dniu 20 lipca 2017 r. skargę zmierzającą do stwierdzenia, że Polska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej, z uwagi na to, że władze polskie nie upewniły się, iż działania gospodarki leśnej nie będą naruszać integralności obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska

"W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z tych dyrektyw" - czytamy w komunikacie.

"Poza tym Trybunał stwierdził, że realizacja rozpatrywanych działań aktywnej gospodarki leśnej prowadzi do zaniku części obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Takie działania nie mogą więc wbrew temu, co twierdzi Polska, stanowić środków zapewniających ochronę tego obszaru. Trybunał podkreślił w tym kontekście, że kornik drukarz w ogóle nie został zidentyfikowany w planie zadań ochronnych z 2015 r. jako potencjalne zagrożenie dla integralności obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, lecz że wręcz przeciwnie - usuwanie ponadstuletnich świerków i sosen zasiedlonych przez kornika drukarza zostało zidentyfikowane w tym planie jako takie potencjalne zagrożenie" - podano również.

Trybunał uwzględnił w całości skargę wniesioną przez Komisję.

25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję pozwalającą na trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie Białowieża, jak również na cięcia na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji.

W kwietniu 2017 r. KE wydała uzasadnioną opinię wzywającą Polskę do wstrzymania się od pozyskiwania drewna na dużą skalę, dając jej miesiąc na zastosowanie się do tego wezwania. Mimo to Polska zaczęła realizować swój plan.

ISBnews/OP