Zamknij

Polska kolej przyśpieszy! Koszt ok. 23,8 mld zł

Rafał Mandes
17.01.2018 00:24
Polska kolej przyśpieszy! Koszt ok. 23,8 mld zł
fot. Charles Forerunner/Unsplash

Rząd przyjął kolejowy program utrzymaniowy na lata 2019 - 2023. Na jego realizację ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym z budżetu państwa ok. 21 mld zł - poinformowało CIR we wtorkowym komunikacie.

Program utrzymaniowy ma umożliwić finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową wszystkich zarządców. Przewiduje on między innymi podniesienie średniej prędkości handlowej z 30 do 45 km/h w ramach przewozów towarowych. Mają być też podwyższane parametry dotyczące nacisków na oś, czyli wytrzymałości linii dla przewozów towarowych.

Z ok. 27 tys. km torów będących w użytkowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych program mógłby dotyczyć ok. 18 tys. torów.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku".

Jak poinformowało CIR, program zapewni wieloletnie dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r., zwłaszcza w obszarze utrzymania i remontów, ponoszonych przez jej zarządców, którzy udostępniają ją oraz pobierają opłaty za korzystanie z niej.

"Program jest konieczny, bo niedostateczne finansowanie prac utrzymaniowych i remontowych na przestrzeni ostatnich lat doprowadziło do ogromnych zaległości w tym obszarze. W 2008 r. oceniono, że likwidacja zaległości utrzymaniowych na sieci największego zarządcy infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe, wymaga kilkudziesięciu miliardów złotych. Zapóźnienia dotyczące przedsięwzięć utrzymaniowych przyczyniły się do znacznego ograniczenia oferty w segmencie pasażerskich przewozów regionalnych" - napisano w komunikacie CIR.

Zgodnie z programem finansowanie zarządzania infrastrukturą kolejową nastąpi na podstawie wieloletniej umowy zawieranej przez zarządców tej infrastruktury z ministrem do spraw transportu. Umowa dla zarządców infrastruktury kolejowej będzie określać warunki otrzymania środków w wysokości i terminach w niej określonych.

Umowy będą zawierane na 5 lat, z uwzględnieniem jednorocznego finansowania budżetowego. W ten sposób zapewnione zostanie efektywne finansowanie programu.

Głównym beneficjentem programu będą PKP Polskie Linie Kolejowe, a także czterej zarządcy infrastruktury kolejowej: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, "Euroterminal Sławków" i spółka CARGOTOR.

Wykonawcą programu będzie minister właściwy do spraw transportu. Do końca marca każdego roku będzie on składał Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni rok, a do końca maja 2024 r. – przedłoży rządowi raport końcowy z realizacji programu.

Zobacz także

Łukasz Pawłowski/PAP/RM