Zamknij

Polityka Insight/Fortum: Stan liberalizacji rynku energii elektr. wymaga poprawy

Olga Papiernik
08.12.2017 14:16
Polityka Insight/Fortum: Stan liberalizacji  rynku energii elektr. wymaga poprawy
fot. chuttersnap on Unsplash

Liberalizacja rynku sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom indywidualnym jest niewystarczająca, a poprawie jej stanu służyłoby m.in. zniesienie taryfowania, rozproszenie własności sektora i rozwój nowoczesnej infrastruktury, wynika z opracowanego przez Politykę Insight raportu "Od petenta do klienta. 10 lat liberalizacji na rynku energii elektrycznej w Polsce", którego partnerem jest Fortum.

- Liberalizacja mocno zwolniła, a nawet zaryzykowałbym tezę, że zaczyna się cofać. – powiedział współautor raportu, dyrektor ds. badań Polityki Insight Krzysztof Bolesta podczas spotkania prasowego.

Podkreślił, że dotychczas dostawcę energii elektrycznej zmieniło zaledwie 3% odbiorców, a faktyczna struktura rynku to oligopol, z którym państwowe firmy mają 90% rynku.

Kluczowe rekomendacje zawarte w raporcie to m.in. postawienie odbiorcy w centrum uwagi i zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf w segmencie odbiorców indywidualnych. Państwo powinno zadbać o edukację odbiorców, a procedura zmiany sprzedawcy powinna zostać uproszczona.

- Wyedukowany odbiorca jest najlepszym regulatorem rynku. – powiedział Bolesta.

Zdaniem autorów raportu, konieczna jest także zmiana struktury rynku na bardziej rozproszoną – poprzez prywatyzację z jednoczesnym wzmocnieniem roli regulatora.

Kolejny postulat to rozwój infrastruktury, w szczególności w zakresie tzw. inteligentnego opomiarowania i połączeń międzysystemowych.

Z kolei rekomendacje skierowane do alternatywnych dostawców to: rozbudowanie oferty, lepsza komunikacja z odbiorcami i rozwój współpracy z innymi branżami w celu oferowania usług w pakietach.

- Po 10 latach sytuacja [związana z liberalizacją] nie jest bardzo optymistyczna i w krótkim terminie trudno być optymistą. Uwolnienia cen trudno się spodziewać. – powiedział podczas spotkania dyrektor ds. sprzedaży energii elektrycznej i gazu w Fortum Mariusz Caliński.

Jego zdaniem, taryfowanie energii elektrycznej nie jest konieczne. Prawnie można byłoby zabezpieczyć swego rodzaju "taryfę socjalną" dla najbardziej wrażliwych odbiorców.

Podkreślił też problemy, z jakimi spotykają się sprzedawcy alternatywni. Należą do nich niewielki stopień wykorzystania inteligentnych liczników, negatywny wizerunek alternatywnych sprzedawców i fakt, że największa część sprzedaży odbywa się w drodze bezpośredniej, podczas gdy kanał internetowy jest wykorzystywany w niewielkim stopniu.

Za datę otwarcia rynku energii elektrycznej w Polsce w raporcie przyjęto 2007 r., kiedy została wprowadzona zasad TPA (third party access - dostępu strony trzeciej).

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, do końca września 2017 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonało 529 tys. gospodarstw domowych i 186,1 tys. innych podmiotów.

ISBnews/OP