Zamknij

Polacy jedzą coraz mniej ryb

Olga Papiernik
26.05.2018 10:19
obiad ryba
fot. Travis Yewell on Unsplash

Według wstępnych danych bilansowe spożycie ryb i owoców morza wyniosło w 2017 roku w przeliczeniu na mieszkańca 12,52 kg i było o 4,5 proc. mniejsze niż w roku poprzednim - wynika z analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Spadek spożycia dotyczył wyłącznie ryb morskich (o 7,7 proc. do 9,57 kg na mieszkańca), przy wzroście konsumpcji owoców morza (o 14,9 proc. do 0,48 kg na mieszkańca) i ryb słodkowodnych (o 6,7 proc. do 2,47 kg na mieszkańca).

Coraz rzadziej sięgamy po tuńczyka, łososia czy dorsza

IERiGŻ informuje, że w 2017 roku obserwowano jednocześnie duże zmiany w spożyciu poszczególnych gatunków ryb. Największy spadek konsumpcji dotyczył tuńczyków, łososi i dorszy, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen surowców importowanych i w konsekwencji cen detalicznych oraz znacznego pogorszenia relacji cen tych ryb do mięsa (zwłaszcza drobiowego).

Spożycie łososi od 2014 r., kiedy odnotowano jego najwyższy poziom, obniżyło się o 51 proc., a dorszy o 36 proc. W 2017 r. na znaczeniu zyskiwały natomiast makrele, szproty, morszczuki i tilapie.

Zagłosuj

Czy jesz ryby?

Liczba głosów:

Według IERiGŻ najczęściej konsumowanymi gatunkami ryb w Polsce pozostają śledzie i mintaje (odpowiednio 2,67 i 2,60 kg na mieszkańca), a popyt na nie był w 2017 r. nieznacznie mniejszy niż rok wcześniej.

Podaż ryb na rynku w 2018 r. spadnie o niecały 1 proc. wobec 2017 r.

Podaż rynkowa ryb i owoców morza wyniesie 475,2 tys. ton w 2018 r. i będzie o niecały 1 proc. niższa niż rok wcześniej, kiedy to wyniosła 479,8 tys. ton po spadku o 4,7 proc. w stosunku do roku 2016 - wynika z analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

W roku 2016 podaż ryb na rynek krajowy wyniosła 503,2 tys. ton.

IERiGŻ informuje, że wpływ na ubiegłoroczny spadek podaży miała wysoka dynamika wzrostu eksportu, czego nie zdołały zrekompensować zwiększone połowy własne, przy stabilizacji importu. Jednocześnie wskaźnik samowystarczalności zwiększył się w porównaniu z rokiem 2016 o 5,1 pkt. proc. do 54,7 proc.

Według IERiGŻ w 2017 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosły przeciętnie o 3,4 proc., natomiast w relacji grudzień 2017 r. do grudnia 2016 r. tempo wzrostu było zdecydowanie niższe i wyniosło 1,4 proc.

Wzrost cen detalicznych produktów rybnych w 2017 r. był o 0,8 pkt. proc. niższy od wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych i o 1,4 pkt. proc. niższy niż głównego substytutu, jakim jest mięso i jego przetwory. Ryby potaniały w tym okresie względem wydatnie drożejącego mięsa wieprzowego, a podrożały wobec mięsa drobiowego.

W 2017 r. najbardziej podrożały ryby i owoce morza suszone, wędzone lub solone (o 6,4 proc.) oraz ryby świeże i chłodzone (o 4,4 proc.). Ceny pozostałych grup produktów rybnych wzrosły o 0,8-2,4 proc.

"W pierwszym kwartale 2018 r. wzrost cen detalicznych ryb, owoców morza oraz ich przetworów był kontynuowany. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ceny wzrosły o 1,0 proc., podobnie jak w relacji marzec br. do marca ub.r., a więc zdecydowanie mniej niż ceny żywności i napojów bezalkoholowych ogółem" - zaznacza IERiGŻ.

PAP/Łukasz Pawłowski/OP