Zamknij

Podwyżka opłat za wodę i ścieki. Wyższych cen chce 94 procent gmin

13.07.2021 15:01
woda płynąca z kranu
fot. EAST NEWS

94 procent wniosków taryfowych na lata 2021-2024, składanych przez gminy do Wód Polskich, przewiduje wzrost opłat za wodę. Nie wszystkie są opiniowane pozytywnie, ale większość mieszkańców Polski musi szykować się na znaczne podwyżki.

Opłaty za wodę i ścieki wzrosną. Na 2548 wniosków taryfowych złożonych przez gminy do Wód Polskich, w 2043 przypadkach wnioskowano o podwyższenie cen, w 81 przypadków o utrzymanie, a tylko w 64 przypadkach o obniżenie.

To kolejna podwyżka, której mogą spodziewać się Polacy. Wzrost cen za wodę nie będzie co prawda tak spektakularny, jak za wywóz odpadów, jednak łącznie zwiększone opłaty mogą mocno nadwyrężyć domowe budżety.

Masowe podwyżki opłat za wodę w większości gmin. Wody Polski rozpatrują wnioski taryfowe

Wody Polskie pełnią rolę regulatora rynku dla opłat za wody i ścieki. Celem nadrzędnym jest ochrona konsumentów i odbiorców końcowych przed zbyt wysokimi cenami. Podwyżki w 2021 roku mogą być jednak nieuchronne.

Wyższe ceny chcą bowiem wprowadzić 2403 gminy na 2548, które dostarczyły wnioski do Wód Polskich. Regulator sprawdza, czy wskazane koszty są zasadne, i na podstawie analizy przyjmuje lub odrzuca wniosek.

Wiceprezes Wód Polskich Paweł Rusiecki poinformował, jakie kryteria decydują o sposobie rozpatrzenia wniosków.

Wody Polskie stoją na stanowisku, że działalność w zakresie zbiorowej dostawy wody i odprowadzania ścieków to jest użyteczność publiczna, czyli działalność w zakresie niezbędnego medium do życia. Stąd marża zysku powinna być adekwatna do działalności, to nie jest działalność komercyjna, w której mamy konkurencję. Organy regulacyjne nie mogą pozwolić na marżę zysku, by była na poziomie 8-10 procent.

Paweł Rusiecki

Zgodę na podwyżkę opłat za wodę i ścieki wydano w przypadku 960 wniosków. Z odmową spotkało się 798 wniosków o wzrost cen; 141 gmin odwołało się od tej decyzji. W przypadku 177 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania z przyczyn formalnych, 613 jest jeszcze procedowanych.

Wnioski wnioskowały o podwyżkę cen o średnio 20 procent; w przyjętych przez Wody Polskie taryfach wzrost cen „udało się statystycznie ograniczyć do ok. 7 procent”. Średnia stawka za wodę i ścieki w Polsce wynosi 12 zł, co odpowiada cenom europejskim.

RadioZET.pl/PAP