Zamknij

Podwyżka emerytur. O ile wzrosną świadczenia?

13.05.2021 15:39
emeryt z pieniędzmi w portfelu
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

O ile wzrosną emerytury? Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego padła propozycja, by świadczenia w 2022 roku zostały podwyższone o 4 procent. Oznaczałoby to wzrost świadczenia o minimum 50 zł i 4 grosze, emerytura minimalna wyniosłaby 1300 zł 92 grosze.

Emerytury w Polsce są zbyt niskie, co, jak przyznał rząd w Krajowym Planie Odbudowy, wynika z obniżenia wieku emerytalnego. W dokumencie przesłanym do Komisji Europejskiej politycy zobowiązali się do „efektywnego wydłużania wieku emerytalnego”, tak by przyszłe świadczenia były wyższe oraz by system nie załamał się z powodu zbyt niskich wpływów.

Brak pieniędzy to problem, który jest widoczny już dziś: z planu finansowego dla Polski na najbliższe lata wynika, że rząd nie ma środków na 14. emeryturę i że w związku z tym świadczenie nie będzie już wypłacane. Coroczne podwyżki emerytur to waloryzacja otrzymywanej kwoty, której zadaniem jest utrzymanie siły nabywczej świadczenia, malejącej z powodu inflacji. O ile więcej dostaną emeryci w 2022 roku?

O ile wzrosną emerytury? Nowa emerytura minimalna

Emerytura minimalna wzrosła w 2021 roku do kwoty 1250 zł 88 groszy. Zgodne z propozycją rządu, przedstawioną podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego, w 2022 roku miała być ona podniesiona o 4 procent, do kwoty 1300 zł 92 groszy.

Wyliczenia dotyczące kwoty skomentował w programie „Money. To się liczy” Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

Wynika ona z analizy inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Zakładamy, że inflacja będzie niższa, a wzrost wynagrodzeń wyższy. Dlatego prognoza wzrostu emerytury w 2022 r. to 4 procent. Z tego by wynikało, że ta najniższa emerytura wynosiłaby 1300 zł. Pracodawcy poparli propozycję rządu. To pierwsze spotkanie z partnerami społecznymi, będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać i decydować.

Stanisław Szwed

1 marca każdego roku wysokość emerytur zwiększana jest o wskaźnik waloryzacji. Jest on wyliczany jako średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Do kwoty 1300 zł 92 groszy brutto wrosłaby także kwota 13. emerytury. Nowy Ład może jednak przynieść zmiany w wypłacaniu bonusowego świadczenia, z prognozami trzeba więc wstrzymać się do pełnego przedstawienia programu.

RadioZET.pl/money.pl