Zamknij

Podwyżka 500 plus? „Przez inflację pieniądze się kurczą”

11.10.2021 12:59
500 plus powinno być wyższe
fot. Marek BAZAK/East News

500 plus powinno być wyższe? 70 proc. tych, którzy pobierają świadczenie uważa, że rząd powinien wydawać więcej pieniędzy z kieszeni podatników na dzieci.

500 plus powinno być wyższe – uważa 70 proc. badanych, którzy pobierają świadczenie. Polacy świadomi rosnącej inflacji, przez którą za 500 złotych można kupić znacznie mniej, niż gdy program wchodził w życie, chcieliby, by świadczenie wzrosło przynajmniej o 20 proc.

Każdego roku z budżetu państwa ucieka około 40 mld złotych w ramach wypłat świadczenia. Waloryzacja 500 plus oznaczałaby dodatkowe wydatki i jeszcze większą dziurę we wspólnych finansach.

500 plus. Polacy za podwyżką świadczenia

Jak wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland, Polacy pobierający świadczenie chcieliby waloryzacji 500 plus. 70 proc. badanych jest za, 18 proc. przeciw, a 12 proc. wstrzymało się od odpowiedzi.

Połowa beneficjentów 500 plus, którzy popierają wzrost świadczenia, to osoby w wieku od 23 do 35 lat. W przedziale wiekowym 36-55 lat zwolenników waloryzacji 500 plus jest nieco mniej – 45 proc, zaś w przedziale 56-80 lat – 35 proc. Najniższy odsetek występuje w grupie będącej pomiędzy 18 a 22 rokiem życia – 24 proc.

Z badania wynika też, że statystyczny zwolennik podniesienia 500 plus zarabia średnią krajową i mieszka w miejscowości liczącej do 20 tys. mieszkańców. O ile powinno wzrosnąć świadczenie? Najwięcej ankietowanych uznało, że 500 plus powinno wzrosnąć o 20 proc., czyli o 100 złotych. Najczęściej wymienianym powodem podniesienia 500 plus jest inflacja i wzrost cen.

- Inflacja w tym przypadku ma ogromne znaczenie, bo pieniądze ze świadczenia dla ogromnej części rodzin stanowiły bardzo poważny zastrzyk finansowy. Ten program pozwolił rzeczywiście rodzinom zainwestować w różne dobra i działania, łącznie ze sportem i odpoczynkiem czy dalszym kształceniem dzieci. Teraz te pieniądze się kurczą – powiedział PAP psycholog z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego socjolog, prof. Piotr Sałustowicz.

Badaniem objęto też osoby niepobierające 500 plus. Połowa respondentów z tej grupy jest przeciwna podwyżce 500 plus, a co więcej – opowiada się za zmniejszeniem świadczenia.

500 plus. Czy waloryzacja jest możliwa?

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła świadczenie, przewidziała też furtkę umożliwiającą podwyżkę świadczenia.

W art. 6 wspomnianego aktu czytamy, że „Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwiększyć wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 (500 zł - przyp. red), biorąc pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy”.

Rząd jednak ani razu nie skorzystał z przepisu, który sam stworzył.

RadioZET.pl/PAP