Zamknij

Podatek od nieruchomości i transportu. Zbliża się termin zapłaty

14.09.2020 09:26
podatki do zapłaty 15 września
fot. Pawel_Brzozowski/Shutterstock

Podatek od nieruchomości, transportu, podatek leśny i rolny. 15 września mija termin na wniesienie opłat za samochód czy działkę.

Podatki lokalne dotyczą niemalże każdego właściciela pojazdów, domów czy gruntów. Zbliża się termin zapłacenia kolejnej raty.

15 września mija termin zapłaty trzeciej, przedostatniej raty podatku od nieruchomości i drugiej raty podatku od środków transportowych. Do tego dnia należy opłacić również podatek rolny i leśny.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości dotyczy podatników posiadających działkę, mieszkanie, dom czy też garaż. W ustawie  o podatkach lokalnych wskazano, że opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i ich części, a także budowle. Do zapłaty zobowiązani są właściciele i użytkownicy nieruchomości. Taki podatek zwykle opłaca się w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Inne terminy zarezerwowane są dla osób prawnych i spółek. Te podmioty muszą wnieść opłatę do 15. dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi opłata za styczeń. Termin płatności mija wtedy końcem miesiąca.

Zobacz także

Co istotne, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od pojazdów

Termin drugiej raty podatku od środków transportowych mija 15 września. Każdy, kto posiada pojazd o masie przekraczającej 3,5 tony zobowiązany jest do zapłaty podatku. Taką opłatę muszą uregulować właściciele pojazdów, zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany.

Zobacz także

Obowiązek podatkowy dla właścicieli takich pojazdów pojawia się początkiem kolejnego miesiąca liczonego od daty rejestracji środka transportu lub nabycia. Nie trzeba płacić podatku jeśli pojazd został wyrejestrowany lub jeśli urzędnicy zdecydowali o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Podatek leśny i rolny

Obydwie opłaty należy uiścić w czterech ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Podatek rolny dotyczy gruntów zakwalifikowanych jako użytki rolne. Z tej definicji wyłączone są grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Opłatę z tego tytułu wnoszą nie tylko właściciele ziemi, także użytkownicy wieczyści, dzierżawcy czy posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu.

Zobacz także

Podatek leśny muszą zapłacić właściciele, posiadacze i użytkownicy wieczyści lasów, także tych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, podatek rolny i leśny można zapłacić jednorazowo na początku roku, jeśli kwota opłaty nie przekracza 100 złotych.

RadioZET.pl