Zamknij

Podatek od psa. Kto musi go opłacić?

30.09.2019 14:01
Kiedy trzeba zapłacić podatek od psa?
fot. Shutterstock/ 4 PM production (ilustracyjne)

Posiadanie psa to nie tylko koszty związane z utrzymaniem pupila. Gmina może nałożyć na właścicieli czworonogów specjalną opłatę - tak zwany podatek od psa.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, gmina może nałożyć na właścicieli psów specjalną opłatę. Właściciele psów mieszkających w gminie, której władza zdecydowała o takiej opłacie, muszę wnosić ją co roku. Taka opłata nie jest podatkiem, lecz zwyczajowo mówi się o podatku od posiadania psa.

Zobacz także

O dokładnym terminie opłaty decydują lokalne władze. Znane są natomiast maksymalne stawki tej opłaty. Rozporządzenie resortu finansów wskazuje na maksymalne stawki, jakie gmina może wyznaczyć w przypadku opłat i podatków lokalnych. Chodzi o podatek od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny a także płaty: reklamowa, od posiadania psa, targowa, miejscowa i uzdrowiskowa.

Zobacz także

Zgodnie z rozporządzeniem, gminy nie mogą  żądać od właścicieli psów więcej niż 123,18 złotych podatku. W przyszłym roku opłata ta wzrośnie ze względu na inflację – maksymalna stawka wyniesie 125,40 złotych. Wpływ na ostateczną kwotę do zapłaty będzie miała na przykład rasa i wielkość psa.

Właściciele psa mogą uiścić opłatę w urzędzie gminy, przelać pieniądze na konto gminy lub zgłosić się do inkasenta wyznaczonego przez gminę.

Zobacz także

Zwolnienia z opłaty

Artykuł 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wymienia przypadki, w których nie pobiera się opłat od właścicieli psów. Należności nie pobiera się od: 

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  •  osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa
  • osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów

Zobacz także

RadioZET.pl