Zamknij

Podatek od psa. Rząd przygotował podwyżkę

27.09.2021 10:18
pies na spacerze
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Opłata od posiadania psów w 2022 roku po raz kolejny wzrośnie. Wysokość daniny płaconej samorządom wyznacza Ministerstwo Finansów, które zamierza dać pozwolenie na sięgnięcie głębiej do kieszeni właścicieli czworonożnych przyjaciół.

Podatek od psa to opłata dotycząca przede wszystkim mieszkańców miast. Za posiadanie czworonoga trzeba płacić – w 2021 roku stawka maksymalna wynosi 130,30 zł. Od władz lokalnych zależy, czy opłatę wprowadzą na swoim terenie i w jakiej wysokości.

W 2022 roku samorządy mogą znaleźć się z ciężkiej sytuacji finansowej z powodu wprowadzenia Polskiego Ładu: rząd wyliczył, że zabierze władzom lokalnym około 140 mld zł w ciągu 10 lat. Podatek od psa może okazać się jednym ze sposobów na ratowanie samorządowych budżetów.

Podatek od psa 2022. Jaka stawka maksymalna?

Opłata od posiadania psa została wprowadzona w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku. Stawkę maksymalną wyznacza co roku Ministerstwo Finansów, w gestii samorządów leży decyzja o wprowadzeniu podatku oraz jego wysokości. Nie może on jednak być wyższy, niż maksimum wyznaczone przez MF.

Stawka maksymalna podatku od psa ma w 2022 rok wynosić 135 zł. To podwyżka o niemal 5 zł w porównaniu do wysokości opłaty w 2021 roku: samorządy mogły wyznaczyć na ten rok podatek w wysokości nie większej niż 130,30 zł.

Dokładne informacje na temat podatku od psa publikowane są na stronach poszczególnych samorządów, o szczegóły można także zapytać urzędników. Co do zasady, opłatę za posiadania psa należy uiścić do 30 kwietnia danego roku.

W sytuacji, gdy pies znalazł się w gospodarstwie domowym po 30 czerwca danego roku, właściciel jest zobowiązany do zapłaty połowy stawki.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewidziała kilka wyjątków zwalniających obywateli od płacenia daniny od posiadania psa. Z podatku zwolnione są osoby niepełnosprawne w przypadku psów asystujących, osoby powyżej 65. roku życia samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe, personel dyplomatyczny oraz rolnicy mający nie więcej niż dwa psy.

RadioZET.pl/Dziennik Gazeta Prawna