Zamknij

Podatek od psa podwyższony przez Ministerstwo Finansów

09.09.2020 11:15
pies leżący na schodach
fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Podatek od psa wzrośnie od 1 stycznia 2021. Ministerstwo Finansów zdecydowało, że maksymalna stawka daniny wynosić będzie 130,30 zł rocznie za jednego psa. Decyzja o ostatecznej wysokości podatku, a także jego wprowadzeniu, zależy od gminy.

Podatek od posiadania psa regulowany jest przez Ministerstwo Finansów, ale to poszczególne gminy odpowiadają za jego wysokość na swoim terenie. Resort wyznacza stawkę maksymalną na dany rok w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Od 1 stycznia 2021 roku maksymalna wysokość podatku od psa wyniesie 130,30 zł rocznie za jedno zwierzę. Obowiązująca w 2020 roku stawka to wynosi 125,40 zł. Władze gminy mogą całkowicie odstąpić od pobierania daniny. Na taki krok zdecydowała się między innymi Warszawa.

Zobacz także

Różnica w maksymalnej stawce podatku pomiędzy rokiem 2020 a 2021 jest wyższa, niż między 2019 a 2020. Stawka na rok 2019 wynosiła 123,18 zł.

Środki pozyskane z podatku przeznaczane są na cele związane z opieką nad zwierzętami, między innymi wsparcie schronisk oraz zapewnienie woreczków i pojemników na odchody.

Podatek od posiadania psa. Kto nie musi płacić?

Nawet jeśli gmina zadecyduje o pobieraniu podatku od posiadania psa, przepisy przewidują wyjątki i zwolnienia. Daniny nie muszą płacić:

  • osoby niepełnosprawne, korzystające z pomocy psa asystującego
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nawet jeśli zwierzak nie pracuje jako ich przewodnik). W takim wypadku jednak zwolnienie dotyczy tylko jednego psa
  • osoby powyżej 65 roku życia i prowadzący gospodarstwo domowe samotnie
  • osoby objęte podatkiem rolnym od gospodarstw rolnych (jeśli posiadają dwa psy)
  • członkowie przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych (jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
Zagłosuj

Płacicie podatek od posiadania psa?

Liczba głosów:

Podatek od posiadania psa powinien zostać uiszczony w całości, jeśli pies towarzyszy właścicielowi od początku roku lub pojawił się w rodzinie w pierwszej jego połowie. Jeśli zwierzę urodziło się lub zostało przygarnięte w drugiej połowie roku, obowiązuje połowa ustalonej przez gminę opłaty.

RadioZET.pl/Ministerstwo Finansów