Zamknij

Prezenty w firmie bez podatku? Rzecznik MSP chce zmian

14.09.2020 12:48
Podatek od prezentów. Rzecznik MSP Adam Abramowicz chce zmian
fot. Shutterstock/Dragon Images (ilustracyjne)

Podatek od prezentów jest konieczny, ale tylko wtedy, gdy wartość podarunku przekracza odgórnie ustaloną kwotę. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca uwagę, że limit „niskiej wartości prezentów” należy zwiększyć.

Podatek od prezentów nie jest konieczny, gdy prezent ten zakwalifikowany jest jako podarunek o niskiej wartości. W przeciwnym razie fiskus wymagał będzie od przedsiębiorcy rozliczenia się z bezpłatnie przekazanych kontrahentom prezentów.

Rzecznik MSP Adam Abramowicz apelował do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego o podwyższenie limitu kwotowego dla prezentów o małej wartości. Jak czytamy w najnowszym komunikacie, prośba spotkała się z „częściową akceptacją”.

Kiedy od prezentu należy zapłacić podatek?

Rzecznik MSP zaproponował rządzącym, by definicja zwolnionych z podatków prezentów o niskiej wartości uwzględniała wyższe niż dotąd kwoty. Taka propozycja spotkała się z „częściową akceptacją”, zaś rzecznik MSP przesłał do resortu dalsze uwagi.

Zobacz także

Rzecznik zwrócił uwagę, że pakiet ustaw pod hasłem SLIM VAT zakłada m.in. uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług w zakresie prezentów bezpłatnie przekazywanym partnerom biznesowym. W rozwiązaniach tych ustawodawca uwzględnił postulowane przez Rzecznika MŚP podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości, jednakże, jak zaznacza Rzecznik, na niższym poziomie.

Zobacz także

Ile maksymalnie może kosztować prezent dla klienta by przedsiębiorcy uniknęli podatku? Definicję prezentu o niskiej wartości zawiera ustawa o VAT. Zgodnie z art.7 aktu, przez prezent o małej wartości rozumie się towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 złotych, przy czym firma powinna prowadzić ewidencję osób obdarowanych.

Jeśli takiej ewidencji nie prowadzi, maksymalna wartość prezentu wynosi 10 złotych. Powyżej tej kwoty firma musi zapłacić podatek.

 Rzecznik zwrócił się do resortu finansów z prośbą o podwyższenie tych limitów odpowiednio do 200 i 80 złotych. Co zrobił rząd? W najnowszej noweli proponuje zwiększenie wartości drobnych prezentów nieewidencjonowanych jedynie do kwoty 20 złotych.   

To niewątpliwie krok w dobrym kierunku, świadczący o dostrzeżeniu barier w tym zakresie, tym niemniej wciąż nieadekwatny do potrzeb przedsiębiorców 

Adam Abramowicz

Rzecznik MSP chce kompromisu. Zaproponował ponownie podniesienie limitu wartości prezentów do kwoty 150 i 45 złotych. Ruch jest po stronie rządzących.

RadioZET.pl