Zamknij

Podatek od nieruchomości w 2021 roku. Ostatnie dni na zapłatę

12.03.2021 16:55
Podatek od nieruchomości 2021
fot. Wojtek Laski/East News

Właściciele domów, działek czy lokali firmowych muszą rozliczyć się z urzędem gminy do 15 marca. Zbliża się termin zapłaty podatku od nieruchomości, który w tym roku bardziej obciąży nasze portfele.

Podatek od nieruchomości w 2021 roku kolejny rok z rzędu kosztuje więcej. Ministerstwo Finansów cyklicznie publikuje obwieszczenie z maksymalnymi stawkami opłat, zaś samorządy na własną rękę wyznaczają konkretne kwoty dla mieszkańców.

Kto musi opłacić podatek od nieruchomości? Opłata dotyczy podatników posiadających działkę, mieszkanie, dom czy też garaż. W ustawie o podatkach lokalnych wskazano, że opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i ich części, a także budowle. Do zapłaty zobowiązani są właściciele i użytkownicy nieruchomości.

Podatek od nieruchomości w 2021 roku. Terminy i stawki

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 wskazuje na kolejną podwyżkę opłat. Resort finansów wyznacza maksymalne stawki, których urzędy miejskie nie mogą przekroczyć przy ustalaniu kwot należności dla mieszkańców.

Podatek od nieruchomości zwykle opłaca się w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Inne terminy zarezerwowane są dla osób prawnych i spółek. Te podmioty muszą wnieść opłatę do 15. dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi opłata za styczeń. Termin płatności mija wtedy końcem miesiąca.

Podatek od gruntów. Stawki

Podatek od gruntów

  •     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni
  •  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,52 zł od 1 m2 powierzchni 
  •  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –  3,28 zł od 1 m2 powierzchni

Podatek od budynków

  • mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł za 1 m2
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł za 1 m2
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek katastralny, czyli opłata zgodna z wartością, nie powierzchnią

Pomysł przemeblowania systemu podatkowego i zastąpienia podatku od nieruchomości lub wprowadzenia dodatkowo podatku katastralnego wraca do debaty politycznej. Lewica jest zdania, że podatek ustalany na podstawie powierzchni domów i działek bywa niesprawiedliwy i nie oddaje stanu posiadania Polaków. Rozwiązanie? Podatek katastralny, czyli opłata zgodna z faktyczną wartością nieruchomości.

Posłanka Lewicy Marcelina Zawisza w rozmowie z Radiem ZET mówiła, że  opodatkowanie drugiej i kolejnej nieruchomości ekstra podatkiem byłoby sprawiedliwym rozwiązaniem.

- Powinniśmy stawiać na to, by podatki dotykały tych, którzy bogacą się na fakcie posiadania. Ci, którzy wynajmują mieszkania często unikają opodatkowania, a ryczałt i tak jest już bardzo niski – podsumowała Marcelina Zawisza.

RadioZET.pl