Zamknij

Darowizna w rodzinie nie zawsze bez podatku

04.11.2020 16:31
Darowizny w rodzinie a podatek
fot. Shutterstock/fortton (ilustracyjne)

Czy od darowizny przekazywanej rodzinie należy zapłacić podatek? Urzędnicy dokładnie sprawdzą stopień pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego, tak jak w przypadku naszego czytelnika.

Darowizna od dziadka przekazana wnukowi, co do zasady, powinna być zwolniona z podatku. Inaczej będzie w przypadku, kiedy darczyńca nie jest biologicznym dziadkiem obdarowanego.

Tak było w przypadku naszego czytelnika, który otrzymał darowiznę od dziadka – drugiego męża babci. Są jednak sposoby na uniknięcie zapłaty podatku.

Darowizna a podatek. Drugi mąż babci nie jest bliską rodziną

„Dziadek chce u notariusza przepisać na mnie ziemię, której jest jedynym właścicielem. Problem jednak w tym, że nie jest on moim biologicznym dziadkiem. Babcia wyszła za mąż po raz drugi. Czy w takiej sytuacji dziadek jest moją najbliższą rodziną i czy muszę płacić podatek od darowizn”- pyta pan Dawid w mailu przesłanym do naszej redakcji.

Zobacz także

Podatek od darowizny należy zapłacić gdy jej wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Wysokość kwoty wolnej jest ustalana odrębnie dla każdej z grup podatkowych. W zależności od stopnia pokrewieństwa ustawa o podatku od spadków i darowizn dzieli obdarowanych na trzy grupy. Im dalsza rodzina otrzymuje darowiznę, tym niższa kwota wolna od podatku i tym wyższy podatek należy opłacić.

Najbliższa rodzina zaliczona jest do zerowej grupy, która korzysta za zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Zaliczają się do niej: obecnego małżonka, zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),wstępnych (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę.

Zobacz także

W świetle prawa pan Dawid nie jest wnukiem darczyńcy, lecz wnukiem jego żony. Zstępni (m.in. wnuczęta i dzieci) i małżonkowie pasierbów zaliczani są do drugiej grupy podatkowej. Jeśli zatem wartość przekazywanej naszemu czytelnikowi działki przekracza 20,5 tysiąca złotych, pan Dawid zapłaci niemały podatek. Kwota należności do skarbówki to w tym przypadku 1644 zł 50 gr i 12 procent od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Jeśli zatem działka kosztuje np. 100 tysięcy złotych. Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi 7276 zł, zatem podstawą opodatkowania będzie kwota 92,7 tys. złotych. Podatek wyniesie 1644 zł 50 gr i 12 proc. od 72,1 tys. złotych. Z szacunków wynika, że pan Dawid przekaże skarbówce łącznie ponad 10 tysięcy złotych. Można jednak uniknąć tej opłaty.

Jest sposób na niepłacenie podatku

W przypadku pana Dawida wystarczy, by dziadek przepisał działkę na pasierba lub żonę – babcię naszego czytelnika. Pasierb (syn lub córka małżonka) a także małżonek zalicza się bowiem do zerowej grupy, która korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Taka kombinacja pozwala sporo zaoszczędzić. Co więcej, zgodnie z orzecznictwem podwójne przepisanie darowizny można „załatwić” jednym aktem notarialnym.

Tak wynika z interpretacji  indywidualnej wydanej  19 lutego 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi  (IPTPB2/436-128/13-4/KK). Chodziło w niej o przepływ majątku między wujem a siostrzenicą. Wuj najpierw przekazał siostrze darowiznę, a ta przekazała ją swojej córce. Fiskus zgodził się wówczas, że dzięki dokonaniu dwóch darowizn jednocześnie w jednym akcie notarialnym nie trzeba było płacić podatku. Taka interpretacja będzie miała także zastosowanie w przypadku Pana Dawida.

RadioZET.pl