Zamknij

Podatek VAT bez zmian - przynajmniej do 2021 roku

26.08.2020 16:36
Podatek VAT zostanie obniżony? Jasna deklaracja resortu finansów
fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/East News (ilustracyjne)

Stawki VAT nie zostaną obniżone do 22 i 7 procent - zakłada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. PiS w swoim programie wyborczym obiecywał obniżkę tych stawek.

Podatek VAT wynosi w Polsce obecnie 23 i 8 proc. Wysokość stawek podstawowych wprowadził w 2011 roku rząd Donalda Tuska. Z kolei w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie wyborczym zapowiadało obniżenie tych stawek o jeden procent.

Tymczasem resort finansów przygotował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Zakłada on kolejny raz odroczenie obniżenia stawek VAT. Dlaczego?

Stawki VAT nie zostaną obniżone

Powrót do stawek 22 proc. i 7 proc. nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki.

Zobacz także

Wśród nich relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż minus 6 proc.

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR), rząd chce przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii COVID-19 poprzez finasowanie ważnych zadań związanych z inwestycjami transportowymi, które mają pomóc Polsce w powrocie na szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Chodzi m.in. o dodatkowe wsparcie dla Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie Polskich Linii Kolejowych oraz budowę i modernizację przystanków kolejowych. W 2020 r. na cele te zostanie przeznaczone ponad 5,5 mld zł.

Zobacz także

Według CIR w 2020 r. rząd zwiększy dotację z budżetu państwa do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych o 3,8 mld zł, w tym przekaże 1,1 mld zł przewidziane na 2021 r. Na rozwiązaniu mają skorzystać także firmy budowlane.

Ponadto - poinformowano w komunikacie - z budżetu państwa przekazane zostanie 850 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK SA. Wyjaśniono, że spółka realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii polskiego kolejnictwa o wartości ok. 75 mld zł.

Wsparcie zostanie przeznaczone na zakup środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia lub nieruchomości. Dzięki temu zwiększy się potencjał inwestycyjny spółek zależnych PLK SA. Spółki te staną się również atrakcyjnym partnerem w dużych kontraktach lub samodzielnym podmiotem przy mniejszych inwestycjach.

Więcej pieniędzy dla policji i straży pożarnej

Ponadto rząd chce, by środkami budżetowymi mógł zostać zasilony Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na realizację zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego), a także Fundusz Solidarnościowy (ze względu na realizację ważnych społecznie zadań).

Zobacz także

Umożliwiona zostanie także kontynuacja zadań realizowanych w ramach Programu Maluch plus, rozpoczętych w 2020 r. – maksymalnie do 30 listopada 2021 r.

Poza tym projekt przewiduje, że wydłużony zostanie czas, do którego będzie można wydawać środki budżetowe wskazane jako tzw. wydatki niewygasające. Oznacza to, że wydatki z 2020 r. będą mogły być realizowane również w kolejnym roku – do 30 listopada.

Dzięki temu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, które były zaplanowane w 2020 r., a które m.in. na skutek pandemii, nie zostaną ukończone. Tym samym ostateczny termin ich realizacji zostanie wydłużony maksymalnie do 30 listopada 2021 r.

Ustawa ma obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, natomiast przepisy dotyczące stawek VAT powinny wejść w życie przed 31 października 2020 roku.

RadioZET.pl/PAP