Zamknij

Poczta Polska złamała prawo? UOKiK poucza spółkę, ale kary nie ma

03.03.2021 18:16
Poczta Polska na celowniku UOKiK
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

UOKiK przyznał, że Poczta Polska mogła złamać prawo antymonopolowe i pouczył państwową spółkę, by nie wykorzystywała swojej pozycji rynkowej.

Poczta Polska na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola urzędników wykazała, że państwowy operator mógł łamać prawo antymonopolowe, a tym samym zyskać przewagę nad prywatnymi firmami.

UOKiK przymknął jednak oko na występki państwowej spółki i pouczył jedynie Pocztę Polską, by „zmieniła stosowane praktyki”.

Poczta Polska złamała prawo? UOKiK poucza spółkę

UOKiK w najnowszym komunikacie przyznał, że praktyki Poczty Polskiej mogły stanowić nadużywanie pozycji dominującej, przez co państwowa spółka mogła wygryźć z rynku prywaciarzy. O co poszło?

Urząd wyjaśniał, że Poczta Polska ze statusem operatora krajowego ma obowiązek świadczyć usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym. Działalność wykraczająca poza powszechne usługi oferowane przez spółkę, odbywa się na zasadach wolnej konkurencji rynkowej.

Państwowy operator dla firm prywatnych bywa zarazem konkurentem i kontrahentem. „Niezależni przedsiębiorcy, posiadający własną infrastrukturę pocztową w wybranych miejscowościach Polski, muszą często korzystać z jej (Poczty Polskiej – przyp.red) infrastruktury, aby świadczyć usługi pocztowe na rzecz swoich klientów na terenie całego kraju, np. dostarczyć ich przesyłki do adresatów. Jednocześnie spółka posiada na tym rynku silną pozycję rynkową. Zgodnie z prawem konkurencji nie może jej wykorzystywać i zaburzać procesu konkurencji” – wytłumaczył UOKiK.

W tym miejscu UOKiK nabrał podejrzeń co do praktyk Poczty Polskiej. Spółka mogła nadużywać pozycji dominującej i łamać prawo antymonopolowe.

Urząd opisał praktyki stosowane przez spółkę w 2016 roku. Poczta Polska, jak czytamy w komunikacie, miała uzyskiwać od swoich kontrahentów informacje handlowe o klientach, dla których ci realizowali usługi. - Posiadanie tych danych przez Pocztę już na etapie kontraktowania nie miało uzasadnienia i mogło przyczynić się do odebrania klientów swoim konkurentom – wskazał UOKiK.

Kontrola wykazała też, że Poczta Polska dowolnie kształtowała ceny względem kontrahentów. Zabrakło cennika, na podstawie którego kontrahenci mogliby określić ceny za usługi pocztowe dla swoich klientów.  

Działania Poczty Polskiej mogły powodować marginalizację konkurentów na rynku niepowszechnych usług pocztowych. W wydanej decyzji zobowiązałem spółkę do zmiany praktyk, co umożliwi innym operatorom uczciwą walkę o klientów

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny

Poczta Polska nie zostanie ukarana, ale musi zmienić praktyki. UOKiK wymaga, by spółka nie uzależniała przedstawienia warunków cenowych od informacji o klientach operatora. Poczta musi także przedstawić jasny cennik usług, który będzie obowiązywał przez 12 miesięcy. „Tym samym niezależni operatorzy pocztowi będą mogli przewidywać warunki cenowe, co z kolei pozwoli im przedstawić z góry stawki swoim klientom” – pisze UOKiK.

Co więcej, Poczta Polska będzie musiała złożyć sprawozdanie, w którym opisze, jak wywiązała się z postanowienia UOKiK. Spółka będzie musiała m.in. przedstawić nowe wzory umów, informacje o podmiotach, które aneksowały umowy oraz nowych kontrahentach. - Sankcja finansowa za niewykonanie decyzji może wynieść do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki – dodaje urząd.

RadioZET.pl/UOKiK