Zamknij

Poczta Polska kończy ze skanowaniem listów poleconych

18.09.2020 16:06
listonosz podczas doręczenia
fot. materiały prasowe Poczty Polskiej

Poczta Polska kończy oferowanie usługi eSkrzynka. Została ona uruchomiona jako sposób na bezpieczne dostarczanie korespondencji poleconej w czasie epidemii.

Poczta Polska będzie świadczyć usługę eSkrzynka do 30 września 2020 roku. Polega ona na skanowaniu listów poleconych i wysyłania ich drogą elektroniczną. Fizyczna korespondencja dostarczana jest także, ale z miesięcznym opóźnieniem.

Oferta została wprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Poczta Polska likwiduje eSkrzynkę. Nie będzie już skanować listów poleconych

Jak podała Poczta, usługa eSkrzynka będzie świadczona do 30 września 2020 roku. 27 września 2020 zostanie wyłączona możliwość tworzenia nowych kont.

Korzystający z usługi otrzymywali na wskazany adres e-mail skan listu oraz koperty. Wyjątkiem były pisma przesyłane przez sądy, trybunały, prokuraturę komornika sądowego oraz inne organy ścigania. Te były zawsze dostarczane do adresata w formie tradycyjnej, bez otwierania koperty.

Zobacz także

Jak pokazały statystyki, eSkrzynka nie cieszyła się wśród Polaków zbyt dużą popularnością. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy skorzystano z niej tylko 5000 razy. Poczta Polska wróci więc do tradycyjnego sposobu dostarczania korespondencji.

Po upływie terminu wygaszenia usługi, dla wszystkich Klientów, także dla tych którzy skorzystali z eSkrzynki, Poczta Polska listy polecone, z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego, bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru będzie doręczać do skrzynek pocztowych adresata. Zaś pozostałe przesyłki listowe polecone będą doręczane adresatom w tradycyjny sposób, tj. przez bezpośredni kontakt z Klientem przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności obowiązujących w stanie epidemii.

Poczta Polska

Dokumenty już zeskanowane będą dostępne na kontach klientów po 60 dniach licząc od 1 października 2020. Zgodnie z regulaminem usługi, Poczta Polska realizować będzie jeszcze obsługę korespondencji papierowej w zakresie dostarczenia przesyłki fizycznej po miesięcznym okresie przechowywania.

Zagłosuj

Korzystaliście z usługi eSkrzynka?

Liczba głosów:

RadioZET.pl/Poczta Polska