Zamknij

Wzrost płacy minimalnej i waloryzacja emerytur. Bez zgody w RDS

14.08.2020 09:54
Płaca minimalna 2021. Nie ma porozumienia w RDS
fot. ASkwarczynski/Shutterstock (ilustracyjne)

Nie ma porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2021 roku. Stronie społecznej Rady Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska również w sprawie waloryzacji rent i emerytur.

Płaca minimalna w 2021 roku ma wynieść 2800 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w 2020 roku - wynika z rządowej propozycji. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych - 18,30 zł. Rząd zaproponował również pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum. Prognozuje się, że wskaźnik ten wyniesie 103,84 proc.

O zmianach dyskutowała podczas czwartkowego posiedzenia plenarnego Rada Dialogu Społecznego. Przebiegało w formie wideokonferencji oraz stacjonarnej w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

Płaca minimalna 2021 i waloryzacja emerytur. Nie ma porozumienia

Stronie społecznej Rady nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Zobacz także

Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września tego roku.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Zobacz także

Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

RadioZET.pl/PAP