Zamknij

Cel zacny: wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe

Rafał Mandes
06.12.2017 20:36
Cel zacny: wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe
fot. East News

Podpisaniem wspólnej deklaracji zakończyło się pierwsze spotkanie izb rolniczych regionu Trójmorza, które odbyło się Warszawie. Delegaci izb rozmawiali na temat przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz rolnictwa zrównoważonego.

Inicjatywa Trójmorza obejmuje 12 krajów naszego regionu. Takie spotkanie jest ważne w czasie, gdy rozpoczyna się dyskusja na temat unijnej polityki rolnej po 2020 roku – mówił prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podczas otwarcia spotkania. Dodał, że wspólne inicjatywy wzmocnią pozycję międzynarodową rolników.

Zdaniem prezesa polskiego samorządu, głębokie fluktuacje cen i globalne wyzwania zawarte w celach Organizacji ds. Wyżywienia ONZ (FAO) oraz szczytu klimatycznego (COP21) w sprawie zmian klimatycznych w pełni uzasadniają oczekiwania rolników dotyczące kształtu przyszłej WPR.

W opinii polskich izb rolniczych, "ewentualne zmiany w systemie płatności bezpośrednich powinny polegać na dalszych uproszczeniach administracyjnych i procedurach dla rolników, a nie dla urzędników". Zmiany powinny umożliwić realizację celów stojących przed Unią Europejską z uwzględnieniem doświadczeń poszczególnych krajów UE. W tym kontekście należy dążyć do wyrównania poziomu dopłat. Polski samorząd rolniczy opowiada się również za nie dokonywaniem pochopnych, zaostrzonych wymogów w zakresie zazieleniania w płatnościach bezpośrednich - mówił Szmulewicz.

Dla zapewnienia większej spójności całej UE konieczne jest zwiększanie nakładów na rozwój obszarów wiejskich, a także innych funduszy z polityki spójności. "WPR powinna być silna, odpowiednia do skali wyzwań budżetowych, aby zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w postaci wysokiej jakości żywności, wspierać konkurencyjność sektora rolno-spożywczego na globalnych rynkach (...) WPR musi nadal się rozwijać utrzymując ukierunkowanie na rynek i wspierać model gospodarstwa rodzinnego we wszystkich regionach UE" - podkreślił prezes KRIR.

Założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. przedstawił Mariusz Stefan Migas z brukselskiego biura ds. rolnictwa KE. Podczas spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne nt. przyszłej polityki rolnej oraz rolnictwa zrównoważonego, które ma być przyszłością UE. Wzięli w nich udział m.in. wiceminister rolnictwa Ewa Lech oraz szef komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

Podpisana została deklaracja, w której izby z zaproszonych krajów zapewniają: "Chcemy promować praktyki rolnictwa zrównoważonego w naszych krajach w celu minimalizacji wpływu rolnictwa na środowisko, przy jednoczesnym wzroście produkcji rolnej, niezbędnym do osiągnięcia celu nr 2 ONZ oraz zapewnienia opłacalności naszych prac".

Cel zrównoważonego rozwoju nr 2 Organizacji Narodów Zjednoczonych to "wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować rolnictwo zrównoważone".

Anna Wysoczańska/PAP/RM