Zamknij

Piątka dla zwierząt i rolnictwo. Z czego żyje Polska wieś?

01.10.2020 16:52
Piątka dla zwierząt i rolnictwo. Z czego żyje Polska wieś?
fot. pictoplay/Shutterstock (ilustracyjne)

Mieszkańcy wsi w niewielkiej mierze utrzymują się z rolnictwa - wskazują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Z roku na rok spada również liczba gospodarstw z uprawami i hodowlą.

Rolnicy znaleźli się ponownie w centrum zainteresowania opinii publicznej z powodu tzw. piątki dla zwierząt. Ustawa, której autorem są posłowie PiS, zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczenie uboju rytualnego. Przeciwko takim rozwiązaniom opowiadają się niektóre organizacja rolnicze. Ich zdaniem to tylko pierwszy krok do ograniczenia hodowli kolejnych zwierząt w Polsce.

W środę w Warszawie kilka tysięcy rolników wzięło udział w proteście przeciwko piątce dla zwierząt. Tymczasem analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) zebrali informacje na temat poziomu życia i zarobków na polskiej wsi.

Z czego żyje polska wieś?

W 2018 r., skąd pochodzą ostatnie pełne dane, 1,4 mln osób mieszkających na wsi pracowało w rolnictwie. Czy to dużo? Na wsi mieszkało 12,1 mln osób powyżej 15. roku życia, więc zatrudnionych w rolnictwie jest tylko 12 proc. z nich. Ponadto to tylko 22 proc. wszystkich pracujących mieszkańców wsi.

Dla porównania w 1995 roku osoby pracujące w gospodarstwach rolnych stanowiły niemal 53 proc. ogółu pracujących mieszkańców wsi. Liczba pracowników rolnictwa na wsi wciąż spada. Pomiędzy latami 2016 a 2018 udział osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych spadł o 2,3 pkt. proc.

Zarobki na wsi
fot. PIE

"Równocześnie od początku transformacji rośnie odsetek osób mieszkających na wsi zatrudnionych w pozostałych sektorach gospodarki" - wskazali analitycy PIE. Udział osób pracujących w usługach wzrósł z 24,4 proc. w 1995 r. do 44 proc. w 2018 r. Natomiast udział osób zatrudnionych w produkcji i budownictwie z 22,8 proc. do 34 proc.

W rolnictwie ważną rolę pełnią członkowie rodzin, zatrudnieni w innych miejscach, a nieodpłatnie pomagające w gospodarstwach. W 2018 roku było ich aż milion.

Zobacz także

PIE wskazuje, że mieszkańcy polskiej wsi w niewielkiej mierze utrzymują się z rolnictwa. Dwa lata temu dochody z tego źródła stanowiły zaledwie 10,5 proc. wszystkich dochodów mieszkańców wsi, podczas gdy w 2004 r. udział ten wynosił 13,1 proc.

Równocześnie pomiędzy rokiem 2004 a 2018 wzrósł udział dochodów pochodzących z wykonywanej pracy najemnej – z poziomu 36,9 proc. w 2004 r. do poziomu 47,6 proc. w 2018 r. Spadł również udział dochodów pochodzących ze świadczeń społecznych - z poziomu 39 proc. w 2004 r. do 32 proc. w 2018 r.

Zarobki na wsi
fot. PIE

Co roku znikają również kolejne gospodarstwa rolne. Od 2010 r. do 2018 r. liczba gospodarstw o powierzchni użytkowej powyżej 1 ha zmniejszyła się o 83 tys. Jednocześnie o 15,6 tys. wzrosła liczba gospodarstw rolnych powyżej 20 ha.

"Mimo dokonującego się procesu transformacji polskiego rolnictwa nadal 52,3 proc. wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce stanowią gospodarstwa najmniejsze – o powierzchni do 5 ha" - ocenili analitycy PIE.

Z kolei według danych Eurostatu w 2016 r. odsetek zatrudnionych w rolnictwie wynosił w Polsce 10,1 proc. i był ponad dwukrotnie wyższy niż średnia unijna (4,4 proc.) i znacznie wyższy niż we Francji i Niemczech, w których wynosiło odpowiednio 2,6 proc. oraz 1,3 proc. 

RadioZET.pl/mat. prasowe