Zamknij

Pałacyk Obajtka. Kto za niego zapłacił?

04.03.2021 15:46
Pałacyk Obajtka. Kto za niego zapłacił
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/EastNews

Taśmy Obajtka to nie jedyne zmartwienie wizerunkowe prezesa Orlenu. Gazeta Wyborcza publikuje kolejny tekst obciążający szefa państwowej spółki. Tym razem jest to artykuł dotyczący rzekomych nieprawidłowości w finansowaniu prywatnego pałacyku na Pomorzu. Pełnomocnik prezesa wystosował do GW wezwanie do zaniechania naruszania dóbr osobistych Daniela Obajtka.

Daniel Obajtek podpisał umowę na 10 lat z Fundacją Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP” na nieodpłatne użytkowanie swojego dworku na Pomorzu. Umowę rozwiązał po 2 latach na wniosek samej fundacji, która ograniczyła działalność przez pandemię. Gdy w jej miejsce wybrał nową instytucję, Handicap Zakopane, pojawiły się pytania o finansowanie remontu prywatnej nieruchomości z państwowych pieniędzy.

Tymczasem z oświadczenia PKN Orlen wynika, że umowa z drugą fundacją została zawarta aż na 30 lat, a obiekt ma służyć niepełnosprawnym dzieciom. Gazeta Wyborcza pisze o rzekomym wykorzystywaniu przez Obajtka pieniędzy podatników. Z kolei jego prawnicy domagają się zaniechania naruszania dóbr osobistych, oficjalnych przeprosin i wpłaty 200 tys. zł na Polskie Stowarzyszenie Syndromu Tourette'a.

Pałacyk Obajtka. Kto za niego płaci

Redakcja gazety poinformowała, że Ministerstwo Kultury nie chce odpowiedzieć na pytania o rozliczenie remontu dworku Daniela Obajtka na Pomorzu. Podejrzenia Wyborczej wzbudził fakt, że prace miała prowadzić fundacja, z którą prezes Orlenu nagle rozwiązał umowę. Po czym zaangażował kolejną, aby pozyskała miliony na dokończenie modernizacji. W efekcie pojawiło się podejrzenie, czy remont prywatnego obiektu prezesa realizowany jest z publicznych pieniędzy.

Daniel Obajtek miał kupić neobarokowy pałacyk w przysiółku Borkówko pod Borkowem Lęborskim na Pomorzu w 2017 roku. Dworek wraz z dawnym parkiem obejmuje powierzchnię 1,45 ha. Dziennik przypomina, że dwa lata temu Ministerstwo Kultury przeznaczyło 800 tys. zł na remont tej nieruchomości.

Remont dworku Obajtka. To fundacja poprosiła o rozwiązanie umowy

W 2018 roku Daniel Obajtek miał „użyczyć” dworek Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP”. Do tej fundacji trafiła rządowa dotacja na prace ratunkowe przy zabytkowym dworze. Jakie miało być przeznaczenie budynku? W tym miejscu miało powstać Muzeum Żołnierzy AK-Łagierników czy centrum rehabilitacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W tym celu zostały spisane oficjalne dokumenty.

Umowa gwarantująca nieodpłatne korzystanie z obiektu obejmowała okres 10 lat. Jednak dwa lata później została rozwiązana przez Daniela Obajtka. Miało do tego dojść w 2020 roku na wniosek samej fundacji, która była zmuszona ograniczyć zakres działalności z powodu pandemii. Na miejsce udali się przedstawiciele Gazety Wyborczej, aby sprawdzić czy prace budowlane zostały ukończone i czy dotacja została rozliczona. Do dzisiaj resort kultury nie udzielił im odpowiedzi na te pytania.

Pałacyk Obajtka. Kolejna fundacja przejmuje dworek

W kwietniu 2020 roku Daniel Obajtek miał użyczyć dworek drugiej fundacji o nazwie Handicap Zakopane, która działa na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i jest sponsorowana m.in. przez państwowe spółki PZU i Tauron. Wyborcza poprosiła prezes fundacji oraz biuro prasowe PKN Orlen o komentarze.

Małgorzata Tlałka-Długosz, stojąca na czele Handicap Zakopane pytana o koszty remontu dworku, powiedziała, że wymaga dużych nakładów, a dokumentacja jest w trakcie opracowywania: "Tam było przykrycie dachu przeprowadzone, budynek nie jest zamknięty. Koszty będą niemałe, ale będziemy się starali pozyskać fundusze". Zapytana jaka jest pewność,że w wyremontowanym za publiczne środki dworku będzie prowadzona działalność charytatywna,Małgorzata Tlałka-Długosz odpowiedziała, że "to są kwestie umów prywatnych, objętych pewnego rodzaju tajemnicą".

Z kolei biuro prasowe PKN Orlen zapewnia, że podpisana z fundacją Handicap na trzy dekady umowa użyczenia gwarantuje, że "Wyremontowana nieruchomość będzie przeznaczona na cele rehabilitacyjno-terapeutyczno-sportowe szczególnie dla osób z niepełnosprawnością,a także z zespołem Tourette’a, co było – jak już informowaliśmy - powodem nabycia przez pana Daniela Obajtka nieruchomości w Borkowie Lęborskim od prywatnego właściciela

fragment komunikatu PKN Orlen

Jak publikacje Gazety Wyborczej wpływają na pozycję Daniela Obajtka i spółki PKN Orlen

Z analizy przeprowadzonej przez redakcję Radio ZET Biznes wynika, że inwestorzy nie przestraszyli się ryzyka politycznego, jakie ciąży nad spółką i w dniu publikacji tzw. „taśm Obajtka” zachowali spokój.

W programie Gość Radia ZET rzecznik rządu Piotr Muller został zapytany o możliwość dymisji Daniela Obajtka. Czy prezes PKN Orlen pozostanie na stanowisku?

RadioZET.pl/GazetaWyborcza