Zamknij

PPK. Marczuk: jestem pewien, że wszystkie firmy podpisały umowy

28.10.2019 08:37
PPK zasady i terminy. Duże firmy podpisały umowy o zarządzanie
fot. Shutterstock/ Africa Studio (ilustracyjne)

– Jestem niemal pewien, że 100 procent firm, które miały do 25 października podpisać umowy o zarządzaniu Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z instytucjami finansowymi, zrobiło to – powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Pracownicze plany Kapitałowe to nowy sposób oszczędzania na emeryturę. 25 października minął ważny termin dla największych firm wdrażających PPK. Chodzi o podpisanie z wybraną instytucją finansową umów o zarządzanie rachunkiem PPK.

Jest to dokument, który podpisuje pracodawca i przedstawiciel wybranej instytucji finansowej. Decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa, powinna zostać podjęta w porozumieniu z przedstawicielstwem osób zatrudnionych (zakładowymi organizacjami związkowymi lub – jeśli takie nie działają w podmiocie zatrudniającym – z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w tym podmiocie). Umowa będzie zawierała najważniejsze zasady dotyczące gromadzenia i zarządzania środkami na rachunkach PPK.

Zobacz także

Wiceprezes PFR wskazał, że do tej pory w ewidencji  funduszu jest blisko 3,9 tysięcy firm, czyli 97 procent przedsiębiorstw, które w pierwszej fazie miały zawrzeć umowy na zarządzanie PPK, ale – jak zaznaczył – „umowy te jeszcze spływają i w ciągu tygodnia spodziewamy się, że dojdą do nas wszystkie”.

PPK. Kolejny obowiązek do 12 listopada

Marczuk dodał, że następnym kamieniem milowym we wdrażaniu PPK będzie 12 listopada, bo tego dnia mija termin podpisywania tzw. umów na prowadzenie. „Wtedy będzie wiadomo, ilu pracowników zdecydowało się przystąpić PPK” – wyjaśnił.

Zobacz także

Umowa o prowadzenie PPK to dokument, który podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z instytucją finansową, z którą wcześniej podpisał umowę o zarządzanie PPK. Osoby zatrudnione, po podpisaniu w ich imieniu tej umowy, stają się uczestnikami PPK. Umowa o prowadzenie będzie określała m.in. szczegółowe warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, deklarowania wpłat dodatkowych czy składania dyspozycji dotyczących gromadzonych środków.

Kary dla spóźnialskich firm

Marczuk zaznaczył, że zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych niezawarcie umowy może sporo kosztować. Gdyby okazało się, firma nie podpisała takiej umowy, to można nałożyć na nią karę w wysokości do 1,5 procent jej rocznego funduszu wynagrodzeń. Karalne będzie także niezawarcie umowy o prowadzenie PPK. Wówczas pracodawcy grozi od tysiąca do miliona złotych grzywny. Wiceszef PFR uspokaja jednak i wyraża nadzieję, że firmy terminowo wywiązują się z obowiązków.  

„Nie przypuszczam, by kogoś to spotkało” – uspokajał Marczuk. Jak podkreślił, do tej pory wdrażanie PPK „idzie sprawnie i zgodnie z planem, za co dziękuję pracodawcom i instytucjom finansowym”.

Zobacz także

Ilu pracowników będzie w PPK?

Marczyk pytany o to, na jaką partycypację liczy, powiedział, że na początku spodziewa się, że około 40 procent pracowników zdecyduje się oszczędzać w PPK. Zaznaczył, że po negatywnych doświadczeniach z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi zaufanie społeczne do systemów oszczędzania na emeryturę w jakimś stopniu organizowanych z pomocą państwa zostało mocno nadszarpnięte i trzeba je odbudować. A to – jak podkreślił – będzie trwać latami.

PPK. Zasady i terminy

PPK to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Konta tworzą pracownicy, pracodawcy, a także państwo. Zgodnie z założeniem ustawodawcy celem wprowadzenia PPK jest wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków, a także podreperowanie budżetu państwa.

Zobacz także

Pracownik będzie dokonywał wpłaty podstawowej w wysokości 2 procent pensji na konto PPK. Może także dokonać dodatkowej, dobrowolnej wpłaty w tej samej wysokości. Pracodawca obowiązkowo wpłaca na to konto 1,5 procent wynagrodzenia plus dobrowolne wpłaty dodatkowe w wysokości nie większej niż 2,5 procent. Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. Oszczędzający otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł. Pracownicy w wieku od 18 do 55 lat z automatu zostaną zapisani do programu. W każdej chwili jednak mogą zrezygnować z PPK. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, mogą przystąpić do programu na własny wniosek.

Zobacz także

Kto musi wdrożyć PPK? Na pierwszy ogień poszły największe firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. Podmioty w tym roku zaczęły wdrażać program. Tuż po nich, wdrożenie PPK od 1 stycznia 2020 roku rozpoczną firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. 1 lipca 2020 roku dołączą do nich przedsiębiorstwa zatrudniające przynajmniej 20 osób, zaś 1 stycznia 2021 roku – pozostałe podmioty (z wyjątkiem samozatrudnionych).  

RadioZET.pl/PAP